Pluimveehouderij

Achtergrond

Besturen NOP en BAV willen samenwerken

De NOP-kring kalkoenenhouders en de coöperatie Bevordering Afzet Vleeskalkoenen (BAV) gaan nauwer samenwerken.

Dit zal vooral op het bestuurlijke vlak zijn, melden beide organisaties.

Beide organisaties gaan niet volledig fuseren. "Het blijven twee organisaties die op verschillende fronten actief zijn, de NOP is belangenbehartiger, terwijl de BAV vooral de commerciële afzet en de economische belangen behartigt", aldus BAV-voorzitter Jo Evers.

Voorzitter Theo Coumans van de NOP-kring kalkoenenhouders is wat concreter. Volgens hem moet in 2010 duidelijk zijn hoe beide instanties zo veel mogelijk kunnen gaan samenwerken. Hij denkt hierbij aan een situatie waarbij er twee besturen zijn voor de beide organisaties die zoveel mogelijk uit dezelfde personen bestaan. Dit valt ook uit te drukken als één bestuur voor beide organisaties. De plannen voor nauwere samenwerking moeten in februari in de jaarvergadering van de NOP worden geformaliseerd.

Een eerste aanzet voor de samenwerking wordt gegeven door de kandidaatstelling van BAV-voorzitter Jo Evers uit Roggel voor het NOP-kringbestuur. Hij zou de vacature gaan vervullen die is ontstaan door het vertrek van Henk Jenniskens. Ook bekijken de beide organisaties hoe ze hun vergaderschema’s beter op elkaar af kunnen stemmen. Beide organisaties willen zoveel mogelijk op de zelfde dag en op dezelfde locatie vergaderen.

De nauwere samenwerking moet leiden tot een grotere efficiëntie. Er zijn verschillende onderwerpen waarover in beide besturen wordt gepraat en gediscussieerd.

Er is in Nederland een vijftigtal kalkoenbedrijven actief. Daarvan zijn er slechts enkele niet aangesloten bij de NOP. Ook zetten de meeste kalkoenbedrijven hun dieren af via de BAV. Er zijn slechts een paar bedrijven die hun dieren buiten de BAV om afzetten.

Of registreer je om te kunnen reageren.