Pluimveehouderij

Achtergrond

Week 5: zware kuikens -3 cent

• De basiscontractprijs blijft gelijk op €0,775 per kilo.
• De vrije prijs voor zware kuikens was deze week 3 eurocent lager. Het oplopende aanbod zware kuikens lijkt de belangrijkste oorzaak.
• De vrije prijs voor de lichte kuikens bleef gelijk.

Kuikenvleesafzet op Engeland moeilijk

Tevredenheid over de kuikenmarkt lijkt nog te overheersen, want het verbruik zou in de meeste West-Europese landen voor de tijd van het jaar nog redelijk van omvang zijn. Engeland blijft echter een probleem: slachterijen en handelaren die op de Engelse markt actief zijn, moeten nu vaak met een belangrijk lagere kilogramprijs genoegen nemen, als gevolg van de ongunstige koersverhouding pond/euro.

Iets meer kuikenfilet ingevroren

Vanwege de afzetperikelen bij vers filet staat ook de afzet van bevroren kuikenfilet wat onder druk, want als men niet in staat is het vers filet voor een acceptabele prijs te vermarkten, is het duidelijk dat ook het aanbod bevroren filet gaat oplopen. Volgens enkele slachterijen wordt er wel wat meer product ingevroren, maar niet extreem veel.

Goede afzet overige kuikendelen

De vraag naar veel andere delen, zoals kuikenpoten, bouten, drumsticks en vleugels, is zonder meer goed. De kuikenpoten dalen in ieder geval qua prijs niet en de boutenafzet naar bijvoorbeeld Roemenië lijkt zowel in prijs en volume weer aan te trekken. In het algemeen geldt dat eveneens voor kuikendelenafzet richting Baltische staten. Volgens enkele handelaren doen kuikenvleugels het daarnaast vooral goed op een aantal landen in het Verre Oosten. Vooral in China en Hongkong, terwijl de leveringen naar Maleisië wat moeizamer zouden verlopen.

Ruim kuikenaanbod

Het merendeel van de informanten meldt een behoorlijk ruim kuikenaanbod. Naast een mogelijk opgelopen kuikenopzet zijn de kuikens vanwege de redelijk vriendelijke winter ook nog eens sneller in gewicht gegroeid, zodat het aanbod in pure kilogrammen verder is toegenomen.

Mogelijk versneld kuikenaanbod

Het kuikenaanbod in de komende periode geeft toch wel onzekerheden. Pasen valt in 2008 op 23/24 maart en dat is vroeg. Dat betekent dat de opzet van jonge kuikens vanaf deze en volgende week sterk zou kunnen oplopen, juist vanwege het aanbieden van de kuikens bij de slachterijen in de weken voor Pasen. De situatie kan ontstaan dat een aantal vleeskuikenhouders de dieren nu versneld bij de slachterijen aanbiedt om nog een mestronde voor de Pasen te kunnen realiseren. Dit temeer omdat de kuikens, zoals hiervoor al gemeld, vanwege de milde winter redelijk snel in gewicht gegroeid zijn en dus eerder slachtrijp kunnen worden aangeboden.

(bron: PVE)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.