Pluimveehouderij

Achtergrond

Kooi-eieren gelijk, scharreleieren hoger

WEEK 38 - De trend op de eiermarkt is te omschrijven als stabiel en vast. De NOP-richtprijs noteerde aan het eind van de week nagenoeg vaste prijzen bij de kooi-eieren en licht oplopende prijzen bij de scharreleieren.

Eierafzet stabiliseert

De vraag naar eieren is aan de lage kant en dat geldt ook voor de eierconsumptie. De pakstations melden dat de afzet zich richting retail, alsmede richting de eiproductenindustrie, stabiliseert.

Eieraanbod redelijk tot voldoende

Het aanbod van zowel de scharrel- als kooi-eieren is vanuit oogpunt van de eierpakstations bekeken redelijk tot voldoende in verhouding tot de vraag. De prijzen van deze eieren liggen op een behoorlijk hoog niveau. Die prijs zal wel betaald moeten worden als men de eieren wil afnemen.

Krapte bij eiproductenindustrie

De situatie bij de eiproductenindustrie blijft intussen te kenschetsen als krap. Ook vorige week konden we deze krapte bij de eierverwerkers al melden en zelfs eerder werd de pijn bij de eierverwerkers al merkbaar. De eiproductenindustrie ontkomt er nog steeds niet aan eieren in te kopen. De industrie ziet zich eenvoudigweg gedwongen tot het aankopen van eieren nu de voorraden waarover de eierverwerkers nog beschikken laag zijn. Ondanks deze krapte in de eiervoorraden blijven de bedrijven in de eiprodcutenbranche terughoudend met het kopen van de eieren vanwege de hoge prijzen.

Geringe eierafzet op derde landen

Ondanks enkele knelpunten, zoals de hoge eierprijzen en de verhouding tussen de euro en de dollar, is er nog wel enige eierafzet richting de derde landen, zoals landen in het Midden-Oosten en Afrika. Toch gaat het bij de eierexport naar deze landen buiten de Europese Unie niet om enorme hoeveelheden.

Prognose:

vaste eierprijzen op hoog niveau

Albert Papenburg

Of registreer je om te kunnen reageren.