Pluimveehouderij

Achtergrond 246 x bekeken 4 reacties

ChristenUnie pleit voor Kleingruppenhaltung legkippen

Nederland zou, net als Duitsland, in 2009 de Kleingruppenhaltung moeten invoeren in de legpluimveehouderij. Het is te zien als tussenstap naar een verbod op de verrijkte kooi in 2018.

Dat heeft ChristenUnie-woordvoerder Ernst Cramer gisteravond gezegd bij de behandeling van de landbouwbegroting. De inbreng is opmerkelijk, omdat de ChristenUnie eind vorig jaar een motie van de Partij voor de Dieren om de verrijkte kooi te verbieden aan een meerderheid hielp.

Andere ondertekenaars van die motie reageerden verbolgen op de uitlatingen van Cramer. Volgens hen is de Kleingruppenhaltung maar een heel klein stapje vooruit en in wezen vergelijkbaar met de verrijkte kooi.

Cramer zei de bezwaren van minister Gerda Verburg tegen een verbod op de verrijkte kooi te onderschrijven. Op grond van een LEI-rapport stelde zij vast dat een verbod de legpluimveesector grote economische schade zou berokkenen, oplopend tot 1,2 miljard euro.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Pauline

  Het blijkt weer eens te meer dat het bij het LTO alleen maar gaat om GELD.
  En deze minister is net als de voorgaande een "zetbaas"van het LTO.

  Wanneer we het nog niet over kippen eens kunnen worden hoe moet het dan met de paarden in hokjes van nog 3*3 meter. Ook hier zien we dat de Minister aan de leiband loopt.
  b.v. Paarden dienen minimaal 12 tot 15 vierkante meter ruimte te hebben om zich 23 uur per dag anders staande te moeten houden.
  Als we het toch over "normen en waarden" hebben, blijkbaar alleen zondags een half uur in de Kerk.

  Zie wat het buitenland doet en daar dien je rekening mee te houden als productief exportland.
  http://www.lag-online.com/

 • no-profile-image

  Pauline

  Hier het gehele verhaal van Crammer zijn Weblog.
  ......................................
  .......................................
  Landbouwbegroting, of: wie is er het haasje…
  woensdag 31 oktober 2007 00:39 Vandaag hebben we de begroting gehad van landbouw. In tegenstelling tot vorig jaar werd nu wel de hele begroting belicht en bleef de discussie niet beperkt tot alleen het dierenwelzijn. Maar de discussie kreeg wel een heel beschuldigende toon waarop ik mij afvroeg: wie is er nu het haasje: de boer of de burger. Of soms toch het varken?
  Ik heb aandacht gevraagd voor de boer die boer wil wezen en voor de ondernemer die multifunctioneel wil boeren. Voor beiden moet een plek zijn in Nederland. Ik heb groot respect voor de vele agrariërs die in allerlei bedrijfstakken hun professionaliteit hoog houden. En heel, heel erg betrokken zijn bij het wel en wee van hun bedrijf, hun beesten en hun akkers. Maar ook heb ik heel veel respect voor al die ondernemers die het niet in zuivere schaalvergroting zoeken. Maar die zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijf te verbeteren, te verbreden, te verduurzamen. Die genoegen nemen met hun bestaande omzet en niet de grote schaalsprong aangaan die door sommige noodzakelijke geacht wordt. Want als je daar niet aan mee wilt doen, ben je echt nog niet gelijk het haasje…

  Ook heb ik weer gepleit voor het doorzetten van de ideeën van het Deltaplan “Nederland weer mooi”. Het behoud van ons cultuurlandschap is mij wel wat waard. Zo zelfs dat ik vind dat de zorg voor onze natuur financieel een vast plekje moet krijgen. Net zo goed als we investeren in Openbaar Vervoer, wegen, scholen en ga zo maar door moet er ook geïnvesteerd worden in het beheer en onderhoud van onze natuur. Dat blijft nu vaak het kind van de rekening. Of anders gezegd: is het haasje…

  Wat ik wel heel lastig vind is de verruwing in het debat van ons parlement. Met heel veel poeha wordt gezegd dat iedereen mag zeggen wat ie wil zeggen. Dat is ook wel zo, maar het gaat dan wel om de toon. Het past ons niet om mensen te veroordelen of misdadig te noemen als dat niet is uitgesproken door een rechter. Of zonder dat er überhaupt sprake is van een proces. Juist in de kamer moeten we met een zeker respect spreken want dan ontaard de toon niet. En nu gebeurd dat wel. Dat raakte mij. Ik voel mij volksvertegenwoordiger tot in het diepst van mijn vezels. Dan wil je die taak ook heel zorgvuldig invullen en op basis van hoor en wederhoor tot een oordeel komen. En dan geeft het geen pas dat je andere beschuldigd of suggestief daden toerekent voor werkzaamheden die uitgevoerd worden binnen onze wet. In de politiek heb je altijd de metafoor van de schildpad en de haas. Je moet een haas zijn in het aan de orde stellen van misstanden, maar een schildpad in je oordeel.

  Vanuit mijn diepe geloof in de ordening die onze God in de schepping heeft gelegd en onze taak als mensen om de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid van Rentmeester uit te voeren zul je dus altijd zorgvuldig over anderen moeten spreken. Ik heb respect voor Marianne Thieme haar standpunten als het gaat om dierenwelzijn. Maar zij zal ook respect moeten hebben voor anderen die een ander mening hebben. Doe je dat niet, dan ben je ineens aangeschoten wild en dus echt het haasje…

  Ik voelde mij geraakt als volksvertegenwoordiger door de wijze waarop er over onze burgers besproken wordt. En dat moest ik toch even kwijt in het debat.

  ernst

 • no-profile-image

  Pauline

  De rest van het verhaal :-)

  --------------------------

  Weblog Marianne Thieme

  Woensdag 31 oktober 2007
  Vandaag hadden we het debat over de begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. We hebben 50 minuten van onze spreektijd (we hebben 100 minuten voor de begrotingsbehandeling van alle departemen) ingezet voor deze voor dieren, natuur en milieu zo belangrijke begroting. Ik denk niet dat er ooit eerder één partij geweest is die zoveel tijd voor een begrotingsbehandeling geclaimd heeft. Dat stoorde de traditionele partijen zeer, omdat zij binnen hun fracties minder spreektijd toebedeeld krijgen dan wij namen.
  De landbouwcoalitie had zich voorgenomen niet te interrumperen, maar al snel konden de heren Atsma (CDA), van der Vlies (SGP), Cramer (CU) en Waalkens (PvdA) zich niet beheersen.
  Ongevraagde adviezen, verwijten, verbittering, vertwijfeling. Maar duidelijk is dat onze boodschap de andere partijen allerminst onberoerd laat. Ze dreigen dat ze ons niet serieus zullen nemen,dat we zo nooit groot zullen worden, dat we onze toon zouden moeten matigen voor ons eigen bestwil.
  Maar ondertussen domineren we het landbouwdossier en dat zal alleen nog maar toenemen. Dit schrijft TROUW vandaag over onze rol in het parlement:

 • no-profile-image

  een critische lezer

  Heel goed Marianne.
  Ik stem niet op jou, maar ben wel heel blij, dat jij met alles wat in jou is, probeert de dieren te beschermen tegen de beesten.
  Dat hoeft niet met heel veel respect hoor Marianne.
  Respect moet je verdienen.
  Daar is bij veel van de bedoelde beesten geen sprake van .

Of registreer je om te kunnen reageren.