Pluimveehouderij

Achtergrond

Week 41: kuikenmarkt over hoogtepunt

De situatie op de kuikenvleesmarkt oogt nog wel redelijk, maar zou inmiddels toch wel wat over het hoogtepunt heen zijn.

BCP blijft 77,5 cent - De basiscontractprijs voor levering week 42 stabiliseerde op €0,775/kg.

Lichte kuiken cent lager - De vrije kuikenprijs voor zware kuikens stabiliseerde eveneens en wel op €0,90/kg, terwijl de vrije prijs voor lichte kuikens met een cent daalde tot gemiddeld €0,89/kg.

Export valt tegen - De kuikenvleesconsumptie in Nederland is op zich nog wel goed, maar de export zou nu zowel qua volume als prijs wat tegenvallen. Met name de Nederlandse afzet op Roemenië lijkt te stagneren. Er is in Roemenië voldoende product beschikbaar. Daarnaast is de koers van de euro ten opzichte van de Roemeens munt van dien aard dat producten al snel erg duur worden. Het is derhalve goed dat de prijzen van kuikenbouten wat genormaliseerd zijn, anders zou de afzet naar Roemenië helemaal moeizaam worden. Overigens liggen de prijzen van de kuikenbouten nog altijd ruim boven het peil van begin oktober 2006.

EU-aanbod stijgt - Het lijkt erop dat het huidige beeld op de kuikenmarkt veroorzaakt wordt doordat het aanbod in de EU steeds omvangrijker wordt. Er zijn geluiden uit de markt dat met name de Franse en Hongaarse productie van kuikenvlees aanzienlijk aan het groeien is.

EU-schattingen kuikenvleesproductie 2007 - Recentelijk zijn de voorlopige productieschattingen over 2007 van de Europese Commissie bekend geworden. De Europese Commissie verwacht dat de productie van kuikenvlees in 2007 vooral in Duitsland (+12%), Frankrijk (+12%) en Italië (+9,5%) sterk zal oplopen. De Commissie verwacht voor de totale EU-27 een productiegroei van ruim 3% tot 8,6 miljoen ton.

Prijzen steeds moeilijker vast te houden - Er wordt in Nederland op dit moment volop geslacht en het is de vraag of dit er op termijn toe gaat leiden dat men toch steeds meer product zal moeten invriezen. De vraag naar kuikenfilet is er uiteraard nog wel, maar ook hier geldt, dat het steeds moeilijker wordt de prijzen vast te houden.

(bron: PVE)

Prognose:

er dreigt druk op de kuikenprijzen

Albert Papenburg

Of registreer je om te kunnen reageren.