Pluimveehouderij

Achtergrond 222 x bekeken

Nota Dierenwelzijn ontbeert zorgvuldigheid

De Nederlandse Bond van Hoender-, Dwerghoender-, Sier en Watervogelhouders vindt dat Nota Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid op een aantal belangrijke punten tekort schiet.

Bij de totstandkoming kreeg snelheid de voorkeur boven zorgvuldigheid, meent Franc Beekmans, voorzitter van de Nederlandse Bond van Hoender-, Dwerghoender-, Sier- en Watervogelhouders (NHDB).

De ministerraad heeft ingestemd met de Nota Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid van de landbouwminister Verburg. Maar organisaties die belangen behartigen van hobbymatige dierenhouders zijn op geen enkele manier bij de totstandkoming betrokken.

De nadruk van de Nota en de Agenda ligt op de professionele dierhouderij. Dat geeft de indruk dat ten aanzien van dierenwelzijn het economisch belang voorrang krijgt ten opzichte van de hobbymatige houderij van dieren. Juist bij onderwerpen als dierenwelzijn en diergezondheid vindt de NHDB dit onwenselijk. Hobbymatige houders van dieren zijn in Nederland immers getalsmatig veruit in de meerderheid en dus dienen zij nauw bij de beleidsbepaling betrokken te worden.

De Nota en de Agenda gaan verder mank door gehouden dieren in te delen in alleen maar gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren. De categorie hobbydieren ontbreekt. Deze categorie van dieren vraagt een ander manier van houden en dus ook een ander beleid dan een landbouwhuisdier en een gezelschapsdier.

Verder blijkt uit de Nota en de Agenda dat de ambtenaren onvoldoende inzicht hebben in de organisaties en de organisatiegraad van de hobbydierhouderij. Daardoor wordt voorbij gegaan aan bestaande structuren en plannen en worden onzorgvuldige keuzes voorgesteld, die onnodig geld kosten.

Gelet op de tekortkomingen is de zorg van de NHDB meervoudig. Het lijkt erop dat minister Verburg zelf onvoldoende grip en inzicht heeft in het dierwelzijnsbeleid van haar ministerie. Daarvan worden de honderdduizenden dierenliefhebbers misschien de dupe. Om dit te voorkomen, worden ook andere organisaties opgeroepen kritisch te kijken naar de Nota en de Agenda.

Daarnaast heeft de NHDB om een gesprek met minister Verburg verzocht om verdere onzorgvuldigheden in het beleid en regelgeving ten aanzien van hobbydieren te voorkomen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.