Pluimveehouderij

Achtergrond

ASG beoordeelt lamptypen legsector

Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR heeft de verschillende lamptypen voor de legsector op een rij gezet en beoordeeld.

Bij de beoordeling van de lamptypen in de legsector heeft ASG gekeken naar de technische aspecten en de kosten.

Vanwege omschakeling - ASG heeft de verlichting in de legsector onderzocht omdat bij de omschakeling van kooihuisvesting naar alternatieve huisvesting vragen aan de orde komen over andere, goedkopere verlichtingssystemen.

Belangrijke productiefactor - Licht is in de pluimveehouderij een belangrijke factor bij de productie. Daarnaast heeft licht ook invloed op het gedrag van de dieren. Lichtkleur en lichtsterkte kunnen onder andere het optreden van pikkerij, of juist het voorkomen ervan, beïnvloeden.

ASG-rapport 'Kunstlicht' - Welke invloed het licht heeft op de kip staat beschreven in het rapport Kunstlicht in de pluimveehouderij. Daarnaast is ook aangegeven welke regelgeving van toepassing is. Dit laatste vanuit veiligheid van de stal en het welzijn van het dier. In het rapport is van de meest voorkomende lamptypen een beschrijving gegeven met de voor- en nadelen en de specifieke toepassingsmogelijkheden. Per diercategorie vermelden de auteurs welk verlichtingssysteem de pluimveehouder het best kan toepassen. Daarbij is ook gekeken naar de kosten.

Albert Papenburg

Of registreer je om te kunnen reageren.