Pluimveehouderij

Achtergrond

Veterinaire internetapotheek

Dierenartspraktijk Arts & Dier begint als eerste dierenartspraktijk in Nederland met een veterinaire internetapotheek.

Veehouders kunnen diergeneesmiddelen (vrije en geregistreerde (UDA of POM) medicijnen) en gebruiksartikelen bestellen via internetapotheek.artsendier.nl. De bestelling wordt verwerkt en een erkende dierenarts bezorgt de bestelling thuis (hiermee garandeert Arts&Dier een professionele en deskundige levering) onder gekoelde ISO-KRD- en GVP-condities.

Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel

De veterinaire internetapotheek is bedoeld voor rundvee-, varkens- en pluimveehouders die wonen in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel, maar ook eigenaren van paarden, huisdieren, schapen en geiten kunnen hun bestelling plaatsen.

Checklist met kengetallen invullen

Tijdens het bezoek dient de dierenarts een afdoende beeld en duidelijk inzicht van de gezondheidstoestand van de dieren te verkrijgen. Daarom wordt van de veehouder verwacht dat er een checklist met kengetallen wordt ingevuld en samen met de dierenarts wordt er een bedrijfsbehandelplan opgesteld. Hierdoor wordt duidelijk waarvoor de diergeneesmiddelen bestemd zijn en het doel waarvoor de middelen worden verstrekt.

Nazorg: evaluatie

Ook verleent de veterinaire internetapotheek nazorg door middel van een evaluatie.

Arts&Dier, Klijndijk

• tel. (0591) 51 31 51
• internet: www.artsendier.nl
• internet: internetapotheek.artsendier.nl.

Foto

Albert Papenburg

Of registreer je om te kunnen reageren.