Pluimveehouderij

Achtergrond

Nutritioneel additief Sel-Plex

Alltech heeft van de Europese Unie toestemming gekregen om Sel-Plex te gebruiken als nutritioneel additief in alle diercategorieën.

Na de officiële publicatie van dit EU-directief (1831/2003) eind november, mag Alltech het product vanaf medio december leveren.

Sel-Plex bevat organisch selenium dat bij alle diersoorten leidt tot betere resultaten:
• Bij vleeskuikens werkt het groeibevorderend en verbetert het de voerconversie.
• Bij ouderdieren heeft het een positief effect op de spermakwaliteit en de broeduitkomsten (door een lagere embryonale sterfte).

Tot nu toe waren in de EU alleen toevoegingen van de (chemische) zouten natriumseleniet en natriumselenaat aan diervoeders toegestaan. Een (natuurlijk) seleniumgist zoals Sel-Plex was verboden.

Overigens draagt bij mensen draagt selenium (onder meer) bij aan de omzetting van inactief in actief schildklierhormoon.

Alltech Netherlands bv

• Kastanjelaan 18 B/C, 2982 CM Ridderkerk
• tel. (0180) 41 10 33
• fax (0180) 41 17 07
• e-mail: wbeeks@alltech.com
• internet: alltech.com/nederland/local.htm

Foto

Albert Papenburg

Of registreer je om te kunnen reageren.