Jannes Kielstra

Vergroeid met het gezin

Jannes Kielstra

Motivatie van Jannes om mee te doen:
“De 106 is al bijna 30 jaar in ons bezit. We gebruiken hem nog iedere dag; harken en schudden, mest mixen en ’s winters voer in de stal rijden. Alle acht kinderen zijn met deze trekker grootgebracht. Ook de nieuwe generatie zit er het liefst op. De Fendt 106 hoort gewoon bij ons gezin. Maar intussen werkt onder andere de hydrauliek niet zo goed meer. Op de foto mocht de kleinzoon even sturen.”

Jury-oordeel:
Een trekker waar generaties mee vergroeid raakten; een voor veel boerengezinnen herkenbaar verhaal.