Mechanisatie

Nieuws 1 reactie

Met NIR-mestanalyse de boer op

Twee loonbedrijven gaan binnenkort mest aanwenden met NIR-spectroscopie (nabij infrarood) voor het aan-boord bepalen van gehaltes in drijfmest. Veenhuis Machines in Raalte heeft hiervoor de eerste twee zogenoemde Nutri-Flow-systemen verkocht.

Momenteel worden de systemen in de fabriek opgebouwd op de twee zelfrijders van beide loonbedrijven. Hiernaast gaat Veenhuis komend mestseizoen met een eigen tank met het Nutri-Flow-systeem deelnemen aan een project rond precisiebemesting.

Zowel op de zelfrijders als op de Veenhuis-tank meten een flowmeter en een NIR-sensor de hoeveelheid drijfmest en de gehaltes N, P, K, droge stof en ammoniakale N in de drijfmest. Op basis hiervan volgt een doseringsadvies in kuubs per hectare, afgestemd op de gewenste stikstof- en fosfaatgiften. Hoewel de techniek in staat is om de dosering plaatsspecifiek te variëren, hebben de loonbedrijven ervoor gekozen de dosering constant te houden. Tijdens het uitrijden van de mest vinden eveneens metingen met de NIR-sensor plaats en worden de toegediende mineralen met behulp van gps plaatsspecifiek getoond op de terminal en vastgelegd.

Aanvulling met vloeibare N

Hoewel beide loonbedrijven geen vloeibare stikstof toedienen tijdens het uitrijden van de drijfmest, kán dat wel met het Veenhuis-systeem. In dat geval worden de organische en anorganische mineralen bij elkaar opgeteld en gepresenteerd op één perceelskaart. De vastgelegde gegevens zijn vervolgens in te lezen in gangbare softwarepakketten. De aansturing van het geheel gebeurt met een Isobus-terminal van Müller.

Binnenkort meer over deze techniek en het gebruik ervan in het maartnummer van TREKKER.

Foto

  • De flowmeter (blauw, boven) en de NIR-sensor (zwart, onder) zijn na het snijfilter en de pomp gemonteerd, en meten de hoeveelheid en de samenstelling van de drijfmest tijdens het vullen en het aanwenden.

    De flowmeter (blauw, boven) en de NIR-sensor (zwart, onder) zijn na het snijfilter en de pomp gemonteerd, en meten de hoeveelheid en de samenstelling van de drijfmest tijdens het vullen en het aanwenden.

Eén reactie

  • John*

    dit lijkt me ook wel toegevoegde waarde hebben als een mestsilo leeggereden wordt met meerdere opleggers. Dan hoeven niet alle opleggers voorzien te worden een mobiele unit aan de silo en rijden tanken, waardes overnemen en rijden maar.

Of registreer je om te kunnen reageren.