Mechanisatie

Foto & video

Zo werkt Veenhuis Nutri-Flow

Veenhuis is een van de bedrijven die nabij-infraroodspectroscopie (NIR) toepassen voor het aan-boord bepalen van de gehaltes (mineralen, drogestof) in drijfmest; een voorziening waarvoor veel technische hobbels genomen moesten (en moeten) worden. Hoog tijd voor een beetje uitleg in de diepte over Nutri-Flow.

In december 2015 had TREKKER al de primeur van Nutri-Flow van Veenhuis Machines uit Raalte (Overijssel). In een aflevering van Zo werkt... (in het jongste nummer 330 van het maandblad) tijd voor een technische uitleg: welke componenten kent het systeem, en hoe werken ze samen?

Indirecte meting

De toepassing van NIR om inhoudsstoffen of gehaltes te bepalen, gebeurt in de agrarische sector op steeds grotere schaal. Denk aan het bepalen van drogestofgehaltes in gras en mais, maar ook bij bodembemonstering, in de zuivelindustrie en zelfs bij suikerbieten voor het analyseren van nieuwe veredelingslijnen op proefveldrooiers. Een NIR-sensor gebruikt een lichtbron met golflengtes tussen de 800 en de 2.500 nanometer. De mest weerkaatst een deel van de uitgezonden golflengtes en een detector vangt dit op.

Veel werk: ijklijnen

De omrekening naar inhoudsstoffen of gehaltes gebeurt op basis van zogenoemde ijklijnen. Voor de ontwikkeling hiervan nam Veenhuis de afgelopen 3 jaar vele duizenden mestmonsters. Deze vergelijkende metingen en analyses vinden vandaag de dag nog steeds plaats. De maximale afwijking van metingen met de NIR-sensor is met 15% gelijk aan de maximale afwijking van AGR/gps-apparatuur. Voor digestaat is nog verdere uitbreiding nodig.

Gehaltes uit vaste mest optimaliseren met kunstmest

Veenhuis positioneert zijn Nutri-Flow-systeem als een all-in-one combinatie. Het systeem kan tijdens het uitrijden van drijfmest tegelijkertijd ook vloeibare kunstmest toedienen. Hiertoe hebben de mestuitlopen van de zodenbemester elk een aansluiting voor de toediening van vloeibare kunstmest. Zo kun je drijf- en kunstmest in één werkgang toedienen en de beschikbare stikstofruimte optimaal benutten, onafhankelijk van de drijfmestgift. De gps-sectieschakeling van zowel de drijfmest- als de kunstmestgift gaat per element.

Ga voor een volledig beeld naar pagina 53 van de digitale TREKKER 330.

Uitleg met bewegend beeld is er ook van Veenhuis zelf. Dit gaat dieper in op werken met nabij infrarood licht. En lees meer over de fronttank.

Boerderij Nationaal Mestcongres

Dinsdag 8 maart vindt het Nationaal Mestcongres van Boerderij plaats in Arnhem. Meld u aan, ga in discussie, deel kennis met (én leer van) alle schakels in de keten.

Foto

 • Je kunt vloeibare stikstof bijbemesten tijdens het uitrijden van drijfmest via deze mestuitlopen. In dat geval worden de organische en anorganische mineralen bij elkaar opgeteld en gepresenteerd op één perceelskaart. <br /><em>Foto's: Michel Velderman</em>

  Je kunt vloeibare stikstof bijbemesten tijdens het uitrijden van drijfmest via deze mestuitlopen. In dat geval worden de organische en anorganische mineralen bij elkaar opgeteld en gepresenteerd op één perceelskaart.
  Foto's: Michel Velderman

 • De fronttank van 1.500 liter is eigenlijk een gedragen veldspuit, maar hier stuurt die de vloeibare kunstmest naar de bemester. Veenhuis overweegt nog alternatieven voor gebruik op de bemestertank of op een zelfrijder.

  De fronttank van 1.500 liter is eigenlijk een gedragen veldspuit, maar hier stuurt die de vloeibare kunstmest naar de bemester. Veenhuis overweegt nog alternatieven voor gebruik op de bemestertank of op een zelfrijder.

 • Het gps-systeem zorgt ervoor dat de toegediende hoeveelheid drijfmest én de gehaltes N, P, K, droge stof en ammoniakale N in die drijfmest én de (eventueel) bijgemengde vloeibare kunstmest plaatsspecifiek worden vastgelegd. Deze data komt beschikbaar in ISO XML-formaat (Isobus) of CSV-formaat (Excel).

  Het gps-systeem zorgt ervoor dat de toegediende hoeveelheid drijfmest én de gehaltes N, P, K, droge stof en ammoniakale N in die drijfmest én de (eventueel) bijgemengde vloeibare kunstmest plaatsspecifiek worden vastgelegd. Deze data komt beschikbaar in ISO XML-formaat (Isobus) of CSV-formaat (Excel).

 • Op de Isobus-terminal selecteer je het juiste type drijfmest en daarmee de juiste ijklijn...

  Op de Isobus-terminal selecteer je het juiste type drijfmest en daarmee de juiste ijklijn...

 • ...Vervolgens stel je de dosering van de nutriënten in (in kg/ha) waarna het systeem een doseringsadvies in kuubs per hectare geeft. Deze gift kan variabel zijn op basis van bijvoorbeeld een taakkaart.

  ...Vervolgens stel je de dosering van de nutriënten in (in kg/ha) waarna het systeem een doseringsadvies in kuubs per hectare geeft. Deze gift kan variabel zijn op basis van bijvoorbeeld een taakkaart.

 • De flowmeter (blauw, boven) en de NIR-sensor (zwart, onder) - in dit geval op een zelfrijder - meten de hoeveelheid en de samenstelling van de drijfmest tijdens het vullen én tijdens het uitrijden. De NIR-sensor gebruikt een lichtbron met golflengtes van 800-2.500 nanometer.

  De flowmeter (blauw, boven) en de NIR-sensor (zwart, onder) - in dit geval op een zelfrijder - meten de hoeveelheid en de samenstelling van de drijfmest tijdens het vullen én tijdens het uitrijden. De NIR-sensor gebruikt een lichtbron met golflengtes van 800-2.500 nanometer.

 • Het hart van het Isobus-compatible Nutri-Flow-systeem zit veilig verborgen in deze roestvaststalen box. Geen rocket science; wel dusdanig bijzonder dat een foto van de binnenzijde er nog niet in zat.

  Het hart van het Isobus-compatible Nutri-Flow-systeem zit veilig verborgen in deze roestvaststalen box. Geen rocket science; wel dusdanig bijzonder dat een foto van de binnenzijde er nog niet in zat.

Of registreer je om te kunnen reageren.