Mechanisatie

Achtergrond

Met de drone drainagebuizen vinden

Het nauwkeurig in kaart brengen van drainagebuizen met behulp van dronebeelden. Het zou boeren tijd en geld besparen volgens onderzoekers van de afdeling Agro-ecologie van de Universiteit van Aarhus in Denemarken.

Samen met een groep Amerikaanse collega‘s, onderzocht promovendus Triven Koganti de mogelijkheden voor het inzetten van dronebeelden voor het in kaart brengen van drainage op een perceel. Deze drainagebuizen zijn vaak slecht gedocumenteerd. Dit is een probleem wanneer ze bijvoorbeeld gerepareerd moeten worden.

Tijdrovend en mogelijk kostbaar

Een methode die tot nu toe veel wordt gebruikt is het graven van sleuven om de buizen te vinden. Dit is tijdrovend en heeft als risico dat de drainage geraakt wordt en daardoor kapot gaat. “Met de komst van de dronetechnologie en camera’s die betaalbaarder worden, hebben we nu de mogelijkheid om te kijken wat ze voor de landbouw kunnen betekenen. De inzet van drones op deze wijze kan de boer volgens ons tijd en geld besparen”, zegt Triven Koganti.

Zichtbare verschillen

In het onderzoek is gebruik gemaakt van drie verschillende soorten camera’s. Zichtbare kleur (VIS-C), Multispectraal (MS) en Thermisch Infrarood (TIR, ook wel warmtecamera). Volgens Koganti is de grond, vlak nadat het geregend heeft, direct boven de drainagebuizen vaak droger dan de grond tussen de drainagebuizen. Dit is goed te zien met de VIS-C en MS camera’s. “Soms kun je met een warmtecamera ook een warmteverschil zien. Er is namelijk verschil in opwarmsnelheid van droge of natte grond. De grond direct boven op de drainagebuizen zal een andere temperatuur hebben dan de grond er omheen.”

Drie type camera’s gebruiken

Om de drainage zo goed mogelijk in beeld te brengen, adviseren de onderzoekers alle drie de types camera’s te gebruiken als dat mogelijk is. Volgens Koganti waren er namelijk enkele voorbeelden waar ze de buizen konden vinden met behulp van multispectrale camera‘s, maar niet met de andere twee camera‘s, en andersom.

Of registreer je om te kunnen reageren.