Mechanisatie

Achtergrond

CNHi splitst in on- en off-highway

Het CNH Industrial-concern gaat de organisatie intern herstructureren. Er komt een off-highway divisie waar onder meer de agrarische producten (Case IH, New Holland, Steyr) onder vallen, en een on-highway divisie, zo staat in het door het concern gepresenteerde vijfjarenplan ‘Transform 2 Win’.

Onder deze snelweggroep vallen bijvoorbeeld de motorenproductie bij Fiat Powertrain (FPT), vrachtwagens van Iveco en bussen van Iveco en Heuliez Bus. Onder off-highway resorteren behalve de agrarische trekker- en machinemerken de bouwmachines die CNHi maakt, en de special vehicles zoals defensie- en brandweervoertuigen.

Een van de kernpunten waar CNHi op wil focussen in autonome technieken, zoals die in deze chauffeurloze trekker. - Foto: Case IH
Een van de kernpunten waar CNHi op wil focussen in autonome technieken, zoals die in deze chauffeurloze trekker. - Foto: Case IH

Volgens CNHi zijn in de nabije toekomst veel strategische investeringen nodig. De activiteiten van het bedrijf zijn te divers om dat centraal aan te sturen. Vandaar de opsplitsing, zodat elke divisie zo gericht mogelijk op de voor haar belangrijkste ontwikkelingen kan inspelen. CNHi identificeerde vier kernpunten: digitalisatie, autonomie (automatisering en robots), service, en alternatieve aandrijvingen met lage of geen emissies.

Veranderingen in Agrarisch

Diverse bedrijfsonderdelen krijgen hun eigen streefdoelen mee. Voor Agrarisch (Case IH, New Holland, Steyr) is een omzetgroei van 5% per jaar als doel gesteld. Voor deze groep is een investeringsbudget van $5.6 miljard (€ 5 miljard) beschikbaar. Voor de merken geldt dat die meer eigen accenten kunnen leggen. New Holland wordt de echte full-liner met naast trekkers een breed aanbod machines, met focus op innovatie, duurzaamheid en een hoge mate van kostenefficiëntie. Naast de nieuwe Transform 2 Win-strategie loopt de eind 2018 begonnen kostenbesparings- en efficiency-operatie gewoon door, waarmee CNHi streeft naar een vereenvoudiging van de bedrijfsprocessen. Zo probeert het door meer standaardisatie het aantal benodigde onderdelen te halveren.

New Holland zal zich meer en meer positioneren als de full-liner binnen de agrarische merken van CNHi. -  Foto: New Holland
New Holland zal zich meer en meer positioneren als de full-liner binnen de agrarische merken van CNHi. - Foto: New Holland

De off-highway divisie is bij de start van deze aanpak iets groter (15,6 miljard in 2018 (€ 14 miljard)), waarvan driekwart agrarisch. De on-highway divisie meet $13,1 miljard (€11,8 miljard). De herstructurering moet in 2021 worden voltooid met een afsplitsing (spin-off) van de on-highwaytak in een separaat concern. CNHi wil het besluit hiervoor in de tweede helft 2020 voorleggen in een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Of registreer je om te kunnen reageren.