Mechanisatie

Achtergrond

Trekker-apk: in 2019 duidelijkheid

Pas in de loop van 2019 komt er duidelijkheid rondom de apk-plicht voor trekkers en een mogelijke registratie of kentekening. Dat melden bronnen in Den Haag.

Een Europese richtlijn (2014/45/EU) schrijft voor dat trekkers met een constructiesnelheid van meer dan 40 km/u per 20 mei 2018 periodiek gekeurd moeten worden. Hoe, dat mag elke lidstaat zelf regelen. Ook mogen er trekkers uitgezonderd worden, bijvoorbeeld als ze hoofdzakelijk eigen agrarisch werk doen en niet voor derden werken. Aan het ‘vertalen’ van de richtlijn in Nederlandse wetten wordt gewerkt. Een concreet wetsvoorstel is er nog niet.

Naast enkele kritische punten, is een belangrijk onderdeel een algehele visuele inspectie van de trekker. - Foto: Matthijs Verhagen
Naast enkele kritische punten, is een belangrijk onderdeel een algehele visuele inspectie van de trekker. - Foto: Matthijs Verhagen

Nu vooral stil rondom kenteken en keuring

Officieel zou Nederland die apk-keuring voor trekkers al per 20 mei 2017 wettelijk geregeld moeten hebben, zodat mechanisatiebedrijven en trekkerbezitters tijdig weten waar ze aan toe zijn. 20 mei 2018 zouden de keuringen moeten starten. Maar het is vooral stil rondom het kenteken en de keuring.

Dat Nederland de genoemde datums niet zou halen, was al bekend. Hierop is Europa een infractieprocedure tegen Nederland gestart. Dat gebeurt vaker. Als Nederland blijft verzaken om de apk-regeling in te voeren, kan de EU Nederland bijvoorbeeld een boete opleggen. Bijzonder blijft dat omringende landen de zaken al wél goed geregeld hebben, zoals in Duitsland.

Trekkers keuren in Duitsland: zo zit dat

In de meeste Europese landen is het keuren van trekkers die over de openbare weg rijden, de normaalste zaak van de wereld. Buurland Duitsland heeft de zaak al jaren goed geregeld en vooraf goed nagedacht over de periodieke keuring bij trekkers, zónder iedereen onnodig op hoge kosten te jagen.

In Duitsland is daarom onderscheid in verschillende categorieën trekkers:

  1. Trekkers met maximale snelheid tot 40 km/u. (apk 2 jaar geldig).
  2. Trekkers sneller dan 40 km/u (apk 1 jaar geldig).
  3. Trekkers sneller dan 40 km/u én een eigen gewicht hoger dan 7,5 ton (apk 1 jaar geldig + extra vereiste tussentijdse technische keuring elke 6 maanden).
  4. Getrokken materieel met een maximaal totaalgewicht van meer dan 3,5 ton: apk 1 jaar geldig.
  5. Zelfrijdende machines (combine, hakselaar, rooier etc.): afhankelijk van maximumsnelheid

Het Duitse keurproces

De Europese Commissie legde de minimale eisen van een apk vast. Ieder land binnen de EU mag op basis daarvan zelf zijn apk-eisen vaststellen en zelfs binnen Duitsland mag een lidstaat afwijken. Een Duitse keuring omvat 2 onderdelen:

  1. Papieren: De documenten (Fahrzeugbrief) die bij een trekker horen met daarop de controle van het chassisnummer, het kenteken en of de banden overeenkomen met die in de documenten.
  2. Techniek: De trekker moet veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Dat wil bij een trekker grofweg zeggen dat de remmen, banden, stuurinrichting, verlichting, claxon en ruitenwissers deugdelijk moeten functioneren. De remvertraging wordt gemeten en moet minimaal 3,5 m/s2 zijn. De overige controles zijn optisch.

Doordat de Tweede Kamer in 2016 het wetsvoorstel voor trekkerkentekens wegstemde, vertraagt nu alles. Het was geen goed voorstel, omdat het zou leiden tot een forse lastenverzwaring voor trekkerbezitters, en omdat de kentekening ook gold voor trekkers die slechts sporadisch op de weg komen. Ook vonden de liberale partijen dat een kenteken de verkeersveiligheid niet zou helpen. De insteek van een nieuw wetsvoorstel was volgens de minister (destijds): met zo min mogelijk administratieve lasten en zo min mogelijk rompslomp aan de Europese eisen voldoen.

Afwachten op nieuw wetsvoorstel

Intussen waren er verkiezingen, en mede daardoor is er nog geen nieuw wetsvoorstel. Het is onbekend hoe en wanneer de richtlijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd gaat worden. “Ik ben hard aan het werk om een oplossing te vinden voor de hele problematiek met dat trekkerkenteken”, zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat; I&W) tijdens een overleg op 13 maart. Het dossier heeft naar verluidt weinig prioriteit op de politieke agenda. Voordat een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat, wordt het intern besproken in de vaste Kamercommissie. Dat zou nog niet gebeurd zijn. Het tijdsbestek tussen een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer en de daadwerkelijke invoering ervan is sowieso minimaal een jaar. Bekend is dat boerenorganisatie LTO en de politieke partijen VVD en CDA voorstander zijn van een eenvoudig voorstel. Bijvoorbeeld alleen registratie en keuring van de snelle trekkers. Loonwerkersbond Cumela wil juist een kenteken voor álle trekkers in Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.