Mechanisatie

Achtergrond 357 x bekeken 3 reacties

Het wordt alleen maar beter

Het zat de akkerbouwsector even wat tegen, maar er ligt veel moois in het verschiet.

Begin 2010 klimt de akkerbouwsector uit een dip. De graanprijzen trekken weer aan. Dankzij de hoge suikerprijzen op de wereldmarkt kan Suiker Unie een groot deel van het surplussuiker uit de topoogst van 2009 verzilveren. Bovendien trekken, mede door Koning Winter, de prijzen van uien, peen en aardappelen aan. Een flinke financiële meevaller voor akkerbouwers die een of meer van deze gewassen in de bewaring hebben.

Maar ondernemen is vooruitzien, dus kijken we verder vooruit. Door erosie, verzilting en klimaatverandering slinkt jaarlijks het oppervlak vruchtbare aarde dat geschikt is voor de wereldvoedselproductie. Door erosie alleen al spoelt of waait elk jaar 10 miljoen hectare weg.
Tevens verdwijnt tot 2030 ruim 100 miljoen hectare wereldwijd voor de infrastructuur.

Terwijl onze voedingsbodem in hoog tempo afkalft, stijgt de wereldbevolking. Momenteel leven er 6,7 miljard mensen op onze planeet. In 2050 zijn dat er 9,2 miljard. In 2000 was er gemiddeld 4,2 hectare akkerland beschikbaar per hoofd van de bevolking. In 2050 zullen gemiddeld zeven mensen moeten eten van 1 hectare. En dan wordt ook nog een bijdrage van de landbouw aan de energieproductie verwacht.

Tot nu compenseren opbrengststijgingen bovengenoemde ontwikkelingen. Begin vorige eeuw stegen de hectareopbrengsten jaarlijks met bijna 4 procent. Rond de eeuwwisseling was dat nog circa 1,5 procent.
Voor de komende decennia wordt nauwelijks een hogere productie per hectare verwacht. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat veel gewassen technisch hun optimum hebben bereikt. Gmo-gewassen maken hun hooggespannen verwachtingen (nog) niet waar. Mede ook door de wens van (rijke) burgers naar een meer biologisch product. En biologisch gaat meestal niet samen met hoge hectareopbrengsten. Dit alles betekent maar een ding: heb geduld, de akkerbouw gaat een bloeiende toekomst tegemoet.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  x

  Dit is echt te mooi om waar te zijn.
  Wellicht wordt het iets beter, maar deze euforische uitlatingen weet Geert ook wel dat dat iets overdreven is.

 • no-profile-image

  jur

  dat het beter wordt ben ik met u eens alleen met uw getallen niet. de bevolking neemt toe met 2,5 miljard mensen dat is een toename van 38 %. verder schrijft u dat er nu per persoon 4,2 ha akkerland
  beschikbaar is . dit zal 7 mensen die samen een hectare hebben worden. dit is 0,14 ha per persoon dit is een afname van 96,6% als je eerst de ha ook verminderd met 38% kom je op 2,6 ha per persoon. dan lijkt me het biologisch verhaal en de energieproduktie aan de hoge kant

 • no-profile-image

  Han

  Geert als we jouw positieve kijk aannemen als waarheid. Hoe hoog kan de prijs dan worden, voordat er potentiele kopers afhaken? De armsten op de aarde kunnen nu al geen eten betalen. Komt er dus minder eten beschikbaar (u stelt een enorme afname aan landbouwgrond wereld wijd). Als deze aannames kloppen, minder land, minder productie stijging, explosieve bevolkings aanwas, niet meer grondstoffen, verder achterop raken van de armsten der armsten. Kom ik maar tot 1 conclusie De wereld zal zeer instabiel worden. Dit werkt doorgaans niet prijsverhogend, maar onvrede verhogend.

Of registreer je om te kunnen reageren.