Home

Partner

Samen zorgen dat vruchtbare grond in polder niet uitgeput raakt

Vóór de zomer streek op een akker naast het nieuwe Lelystad Airport, Brasserie 2050 neer. Dit pop-uprestaurant van de Rabobank is de ontmoetingsplek voor de tweede in een nationale serie Rabo Food Forward-programma’s.

Hier gaan belanghebbenden uit de hele voedselketen in gesprek over een duurzamere voedselproductie. Dat gesprek begint lokaal: wat voor uitdagingen liggen er in de regio Flevoland, Noord-Overijssel, Salland & Veluwe?

Samen zorgen dat vruchtbare grond in polder niet uitgeput raakt

Een koele polderwind waait om de Brasserie. Even verderop is de nog niet geopende terminal van Lelystad Airport te zien. Dat legt direct een heikel punt bloot: de landbouwgrond in Flevoland wordt schaarser. Maar intussen stijgt de vraag naar voedsel. Samen moeten we zorgen dat de vruchtbare grond in de polder niet uitgeput raakt. En dat de grondprijzen betaalbaar blijven voor jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen.

Op uitnodiging van de Rabobank schuiven zo’n 120 boeren, ondernemers, consumenten en bankiers aan om te praten over deze en andere uitdagingen waarmee de regio kampt. Aan de menukaart op tafel is al te zien wat voor avond het wordt: bourguignon sans boeuf en gefrituurde krekel in chocoladesaus. Een culinaire én duurzame toost op mooie samenwerkingen die hier mogelijk ontstaan.

Rabo Food Forward Flevoland in 2 minuten

Kansen voor biologische landbouw

Biologische landbouw komt ter sprake als een van de oplossingen. Volgens een deelnemer met een biologisch akkerbouwbedrijf in Zeewolde heeft Flevoland de beste uitgangspositie voor biologische landbouw, dankzij de jonge, schone grond en schaarse bossen. Daardoor zijn er minder uitvalsbases voor plaaginsecten. “Ik heb een breder bouwplan dan traditionele boerderijen. Naast suikerbieten, ui en aardappelen verbouw ik ook spinazie, rode bieten, erwten en tarwe. Ik moet bovendien een ruimere rotatie aanhouden. Ik heb relatief sneller last van ziektes en die kan ik niet chemisch beheersen. Wel is er een enorme vraag naar mijn biologische producten. Belgische en Brabantse afnemers komen er helemaal voor naar Zeewolde.”

Samen zorgen dat vruchtbare grond in polder niet uitgeput raakt

Meer waardering voor de boer

In de discussie een tafel verderop staat de boer centraal. “Ik merk dat er veel afstand is tussen de boeren en de consument”, zegt één van de deelnemers aan die discussie. “Er is meer voedseleducatie nodig. Laat leerlingen bijvoorbeeld jaarlijks een boer bezoeken, zodat ze leren waar hun eten vandaan komt. Ik hoop dat als mensen het werk van een boer beter begrijpen, dat ze die verse en duurzame producten uit hun omgeving meer gaan waarderen.”

Samen zorgen dat vruchtbare grond in polder niet uitgeput raakt

Gedroomde krantenkoppen

Aan het einde van de avond hebben de gasten hun ideeën samengevat in een gedroomde krantenkop. ‘Consumptie Nederlands voedsel met 80% gestegen’ en ‘Laatste energiedrankleverancier failliet’ komen voorbij. Maar ook: ‘Slager hakt voedselketen in mootjes’, verwijzend naar de ‘onnodige’ schakels tussen boer en consument. Het is een mooie handvol eerste doelen. De volgende stap is de Food Forward Track: een programma van vier maanden waarvoor de gasten zich kunnen opgeven om samen een antwoord te vinden op één genoemd vraagstuk. Aan ideeën hiervoor is in ieder geval geen gebrek!

Over Food Forward Friesland

Dit artikel is onderdeel van de serie achtergrond-artikelen over de Flevoland editie van Rabo Food Forward. Bij Rabo Food Forward draait het om samen werken aan de voedseloplossingen van morgen. Boeren, ondernemers, consumenten en experts uit de voedingssector bundelen hun kennis, creativiteit en gedrevenheid om toepasbare oplossingen te bedenken voor regionale voedselvraagstukken. Uiteindelijk worden in heel Nederland de regionale kansen en uitdagingen op weg naar duurzame voedselproductie en –consumptie in kaart gebracht en keten brede teams gevormd om deze kansen te grijpen en uitdagingen aan te pakken. De vorderingen van de teams, de mensen achter de ideeën en de context waarbinnen ze werken, lees je op Boerderij.