Home

Partner

Beleggen in Duits vastgoed: vermogen voor later

Een appeltje voor de dorst, een aanvulling op uw inkomen of een studiepotje voor uw kinderen? Wat uw doel ook is, beleggen kan een slimme manier zijn om vermogen op te bouwen voor later.

Vastgoed is tastbaar, inflatiebestendig én geeft doorgaans een hoog direct rendement uit huurinkomsten. Zo bedraagt het maandelijks voorschotdividend van het SynVest German RealEstate Fund op dit moment 6,6% op jaarbasis. Bovendien profiteren nieuwe klanten tijdelijk van één maand extra rendement.

Beleggen in vastgoed

Haalt u alles uit uw geld? Of zou u graag meer rendement willen realiseren? Met de huidige rente is het opbouwen van vermogen niet eenvoudig. De gemiddelde spaarrente is lang niet genoeg om de stijging van de prijzen te compenseren, waardoor spaargeld verdampt.

Heeft u uw geld nu niet nodig? Dan kan beleggen in vastgoed een interessante optie zijn om vermogen op te bouwen voor later. Want terwijl de uitzonderlijk lage rente nadelig is voor spaargeld, is de lage hypotheekrente juist gunstig voor een hypothecaire lening voor de aankoop van vastgoed.

De voordelen van Duits vastgoed

Steeds meer beleggers in vastgoed richten hun pijlen op Duitsland. Ons buurland is een echte huurmarkt. Wist u dat de meeste Duitsers in een huurwoning wonen? Bovendien heeft Duitsland een sterke en stabiele economie. De sterkste zelfs van Europa. Duitsland staat bekend als een echt industrieland met een hoge werkgelegenheid. Door deze gunstige werkgelegenheid besteden Duitsers relatief veel, een welvaart die zich indirect vertaalt in een stabiele stijging van het Duitse vastgoed.

SynVest German RealEstate Fund

Sinds 2011 investeert het SynVest German RealEstate Fund in winkels en woningen in Duitsland. Als beheerder streeft SynVest naar een zo hoog mogelijk rendement en een overzichtelijk risico voor haar beleggers. Het aantal objecten, de verschillende typen vastgoed en de landelijke spreiding beperken het risico. De woningen kennen een gezonde waardeontwikkeling en de objecten hebben vaak meerdere huurders. Vanaf de start heeft het fonds een uitstekende staat van dienst. Zo bedroeg het totaalrendement van het SynVest German RealEstate Fund vorig jaar 8,8%.

Beleggen in Duits vastgoed: vermogen voor later

Voorschotdividend voor de belegger

Uniek aan het SynVest German RealEstate Fund is het maandelijkse voorschotdividend. Dividend is de winst die een beleggingsfonds uitkeert. Meestal keert een fonds eenmalig dividend uit aan het einde van het jaar. Bij een vastgoedfonds is het mogelijk om een goede inschatting te maken van de winst. De huuropbrengsten liggen vast in vaak jarenlange contracten en voor het onderhoud is een plan opgesteld. Natuurlijk kan er tijdelijk leegstand ontstaan, maar doordat het SynVest German RealEsate Fund veel objecten heeft, kan dit risico worden opgevangen. Daarom is het voor SynVest mogelijk om iedere maand een vast bedrag uit te keren als voorschot op de verwachte winst van dat jaar. Op dit moment bedraagt het voorschotdividend 6,6% op jaarbasis. U kunt dit bedrag direct laten uitkeren of herbeleggen in het fonds.

Kosten en risico’s

Deelnemen aan het SynVest German RealEstate Fund is al mogelijk vanaf € 100 per maand of een eenmalige inleg van € 5.000. Aan elke belegging zijn risico’s verbonden. Zo kunnen de rendementen op vastgoed tegenvallen. De waarde van vastgoed kan immers stijgen, maar ook dalen (marktrisico). Daarnaast kan er langdurige leegstand ontstaan waardoor de huuropbrengsten voor het fonds dalen (leegstandrisico) of kan de rente stijgen waardoor de rentelasten voor het fonds stijgen (renterisico). Daarbij belegt u alleen in vastgoed in Duitsland, hierdoor is sprake van concentratierisico.

Aan het SynVest German RealEstate Fund zijn kosten verbonden, onder meer voor het beheer van het fonds. De huidige lopende kosten zijn 7,8% (halfjaarcijfers 2018). Deze kosten zijn verwerkt in het rendement. De uitstapkosten bedragen 2,5%. Omdat beleggen in vastgoed een lange termijn belegging is, worden gedurende de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening gebracht: 9% in het eerste jaar, 7% in het tweede jaar en 5% in het derde jaar. De uitstapkosten komen ten goede aan het fonds, niet aan SynVest. Er gelden geen instapkosten.

Over de risico’s en de kosten leest u meer in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie.

Extra maand rendement

Wilt u vermogen opbouwen voor later en meer rendement realiseren? Wanneer u vóór eind oktober 2018 klant wordt en voor minimaal € 10.000 belegt in het SynVest German RealEstate Fund, dan ontvangt u tijdelijk een maand extra rendement. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op synvest.nl/duitsvastgoed.

Meer weten?

Wilt u meer weten over beleggen in Duits vastgoed? Bezoek één van onze informatiebijeenkomsten:

  • 16 oktober 2018 Van der Valk hotel Zaltbommel
  • 18 oktober 2018 Van der Valk hotel Amsterdam-Amstel

U bent vanaf 20.00 uur welkom voor een kennismaking met SynVest, uitleg over beleggen in Duits vastgoed en uitgebreide informatie over het SynVest German RealEstate Fund.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen? U kunt zich aanmelden via synvest.nl/bijeenkomst.

Bij SynVest kunt u beleggen in verschillende beleggingsfondsen. U kunt kiezen uit fondsen met obligaties, vastgoed en aandelen. SynVest Fund Management is als beheerder ingeschreven in het register van de AFM.