Home

Nieuws

Ook hectarepremie voor akker met zonnepanelen

Ook zonne-akkers kunnen voor een hectarepremie in aanmerking komen.

Dat heeft de bestuursrechter in Regensburg, deelstaat Beieren, bepaald. Een landbouwer vindt dat hij voor 4 hectare zonnepanelen ten onrechte geen premie meer kreeg. Het perceel wordt door schapen begraasd.

Landbouwactiviteit

De bestuursrechter stelt dat een perceel, dat wordt gebruikt als zonnepark, in beginsel ook in aanmerking komt voor steun als landbouwkundig gebruikt gebied in de zin van artikel 32, lid 2, van EU-verordening 1307/2013. Hieruit volgt dat elk landbouwareaal, dat in ieder geval hoofdzakelijk voor een landbouwactiviteit wordt gebruikt en tot een landbouwbedrijf behoort, voor steun in aanmerking komt.

Het feit dat percelen ook andere doelen dienen, namelijk de commerciële exploitatie van een zonnepark, betekent volgens de rechter niet dat de percelen niet meer voor steun in aanmerking komen. De beslissing is nog niet definitief en is in behandeling bij de administratieve rechtbank in München.

Maisdoolhof

De rechtbank in Regensburg vergelijkt de zaak met die van over een maisdoolhof. Een federale administratieve rechtbank bepaalde dat het agrarisch gebruik van het perceel niet ernstig werd beperkt door niet-agrarische vrijetijdsbesteding, zijnde het maisdoolhof.

Of registreer je om te kunnen reageren.