Home

Nieuws

Europa doet suggesties voor ecoregelingen

De Europese Commissie heeft een lijst met ruim veertig voorbeelden gegeven van activiteiten waarvoor lidstaten extra steun kunnen geven aan boeren.

Het gaat om landbouwpraktijken die onder de zogenoemde ecoregelingen vallen, variërend van de omschakeling naar biologische landbouw tot invoering van preciesielandbouw, en van de toepassing voeradditieven om de emissies van broeikasgassen te verlagen tot het braakleggen van grond om de biodiversiteit te bevorderen.

Extra vergoeding voor boeren

De lijst bevat landbouwpraktijken die op de een of andere manier bijdragen aan het klimaatbeleid, de verbetering van het milieu, het dierenwelzijn of de vermindering van het antibioticagebruik.

Europese lidstaten moeten ecoregelingen opnemen in hun strategisch plan, waar boeren aan kunnen deelnemen. Deelname aan de ecoregelingen levert een extra vergoeding op voor de boeren die in Nederland kan oplopen tot € 100 tot € 150 per hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.