Home

Nieuws 1 reactie

Jaarlijks € 717 miljoen GLB-geld voor Nederland

Volgens de eerste berekeningen krijgt Nederland vanaf 2021 jaarlijks € 717,4 miljoen aan directe inkomenssteun voor landbouwbedrijven (eerste pijler) en € 73,3 miljoen voor het plattelandsbeleid (tweede pijler).

Dat meldt LTO op basis van voorlopige berekeningen. De afgelopen periode daalde het jaarlijkse GLB-budget voor Nederland van € 800 miljoen naar € 732 miljoen voor directe inkomenssteun en zo’n € 85 miljoen voor plattelandsbeleid.

Landbouwbudget blijft redelijk ongemoeid

Het akkoord dat de Europese leiders sloten over de meerjarenbegroting voor 2021- 2027 is afgesproken dat het landbouwbudget redelijk ongemoeid blijft. Het budget voor de directe betalingen wordt jaarlijks verlaagd van € 38,6 miljard in 2021 tot € 35,2 miljard in 2027.

Mogelijk eind oktober akkoord

Komende maand buigt het Europees Parlement zich over de inhoud van het nieuwe Gemeenschappellijk Landbouwbeleid. Mogelijk komt er eind oktober en akkoord van het parlement, waarna de onderhandelingen tussen Europese Commissie, Raad en Parlement (triloog) kunnen beginnen. Het nieuwe GLB moet 1 januari 2023 van kracht worden.

Eén reactie

  • Alex63

    dit is niet te rijmen met andere vorm van landbouw, daarbij verdienmodel en zijn investeringen die een omslag met zich meebrengt wat betaald moet worden en dus is korten een slecht begin.

Of registreer je om te kunnen reageren.