Home

Nieuws 3 reacties

FvD: zorgen om dioxine in natuurvlees

Kamerlid Thierry Baudet (FvD) wil opheldering over dioxine in grond waar zogenoemd ‘natuurvee’ graast.

Hij vraagt minister van Landbouw Carola Schouten en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat of er meer onderzoek kan worden gedaan naar de gehalten aan dioxine en andere voor de menselijke gezondheid gevaarlijke stoffen in vlees van natuurkoeien.

Onderzoeksproject aanleiding

Aanleiding voor de vragen van Baudet is een onderzoeksproject van oostelijke dagbladen, die daarover deze week publiceerden. Baudet wil een overzicht van alle grassige gebieden waar mogelijk sprake is van overschrijding van de dioxinenormen.

Uiterwaarden

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft meer dan twintig jaar geleden onderzoek gedaan naar dioxine in melk van koeien die in uiterwaarden grazen. Uiterwaarden worden gezien als potentieel vergiftigd met dioxine, omdat zich daar verontreinigd slib uit de rivier afzet. Het RIVM-onderzoek liet destijds zien dat de dioxinegehalten in melk van uiterwaardenkoeien niet noemenswaardig afweek van het dioxinegehalte in melk van andere koeien.

Steekproefsgewijs onderzoek NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit doet steekproefsgewijs onderzoek naar dioxine in vlees.

Laatste reacties

  • kleine boer

    En dan roepen er hier nog dat baudet niks op heeft met boeren... maar hij is wel weer degene die hier op door borduurt....

  • farmerbn

    Rivier is overheid en die wil geen schadevergoedingen betalen of die rotzooi opruimen. Natuurlijk dat rivm niks vond. Dat is ook overheid.

  • @1

    Het blijkt volgens Zembla dat de VVDer Halbe Zijlstra betrokken is bij de tot stand koming van de stort van het granuliet en daarbij de ambtenaren onder druk zette om het goed te keuren.

Of registreer je om te kunnen reageren.