Home

Nieuws 7 reacties

FDF en DDB: zie af van extern salderen

Farmers Defence Force (FDF) en de Dutch Dairymen Board (DDB) waarschuwen provincies dat extern salderen strijdig is met de Europees vastgestelde nationale emissieplafonds voor ammoniak en stikstofoxiden.

Beide organisaties stellen provincies verantwoordelijk voor de nadelige gevolgen van het extern salderen. In een brief waarschuwen ze provincies dat ze aansprakelijk zullen worden gesteld, en dat ze via een klacht bij de Europese Commissie hun bezwaren tegen extern salderen aankaarten.

‘Pollution swapping’

Volgens FDF en DDB zal extern salderen ertoe leiden dat ammoniakemissie (landbouw) wordt ingeruild voor de uitstoot van stikstofemissie (industrie). Dan is er sprake van zogenoemde ‘pollution swapping’, waarbij de ene vervuiling wordt ingeruild voor de andere. Binnen de zogenoemde NEC-richtlijn zijn de eisen voor stikstofoxiden niet inleverbaar voor de eisen op gebied van ammoniak. Dat betekent dat een overschrijding van het plafond voor de ene stof niet kan worden gecompenseerd met een onderschrijding voor de andere vervuiling.

De nationale emissieplafonds die in de NEC-richtlijn zijn vastgelegd, zijn bedoeld om de volksgezondheid te beschermen. De plafonds staan los van de stikstofbelasting van Natura2000-gebieden door stikstofuitstoot uit landbouw en andere sectoren.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • boerkebrabant

  kijk, dat zijn mooie berichten. vol gas met de advocaten ertegenin

 • bankivahoen

  Iedere boer met volle verstand ziet al in dat extern salderen gunstig is , ook voor de blijvers. Dit zijn niet mijn agro belangenbehartigers. Ik zie ze als een domme Don Cichotte die een verloren strijd voeren. Gelukkig maar, schreeuwers hebben al te veel kapot gemaakt.

 • boerkebrabant

  wacht maar af, het recht zal zegenvieren

 • Boerke gelderland

  Als extern salderen niet mag kunnen boeren onderling ook geen ammoniak uitwisselen, zet alles compleet op slot. Ook niet wenselijk!!
  Waar elke belangenbehartiger tegen is, is dat NH3 ingewisseld wordt voor NOX. Ik denk dat FDF, DDB daar vooral op doelen, maar dit moet er niet toe leiden dat alles comleet vast komt te zitten.

 • vraagteken

  Als ik de auto verkoop kan ik dan ook een koe extra houden omdat ik NOX bespaar ?

 • veldzicht

  Als grote bedrijven zo als Schiphol of de Rotterdamse haven stikstof gaan kopen van de boeren is dat einde Nederlandse landbouw,daar kan een gewone boer nooit tegen op bieden en heb je straks alleen nog maar boerderijen die te koop staan waar je niks op mag en vallen ten prooi aan natuurmonumenten en Staatsbosbeheer die ze voor een prikkie kopen.

 • fietskip

  Als de RIVM cijfers kloppen heeft de landbouw niets te vrezen, de rest stoot nauwelijks iets uit en kan dus nooit veel stikstof nodig hebben! Of kloppen de cijfers van RIVM niet?!!!! Dat zou betekenen dat dus de politiek liegt!

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.