Home

Nieuws 1 reactie

Zuid-Holland verbiedt gebruik middelen in natuur

Beheerders van Zuid-Hollandse natuurgebieden mogen vanaf 2021 geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken.

Dat is vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2021 dat door Gedeputeerde Staten van de provincie is vastgesteld.

Agrarisch natuurbeheer

De eis geldt voor alle natuurgebieden die met subsidie van de provincie worden beheerd. Daaronder vallen ook de gebieden waar aan agrarisch natuurbeheer gedaan wordt. Gedeputeerde Berend Potjer: “Een gezonde natuur is de basis voor een gezonde leefomgeving. We weten dat chemische middelen verstorend werken en heel lang in de natuur kunnen achterblijven. Gelukkig zijn er andere mogelijkheden om de natuur goed te beheren. Daarom kiezen we ervoor om bij het beheer van onze natuurgebieden geen chemische middelen meer toe te staan.”

Eén reactie

  • Gerjo-Kompier1

    Dat zal agrarisch natuurbeheer op veel locaties onmogelijk maken. Hier veel overheidsgrond (wegbermen Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en gemeente, dijken HH Rijnland, spoordijk Leiden-Alphen en Staatsbos gronden). Allen telen veel distels, zuring en Jacobskruiskruid. En laten dit uitzaaien over naburig landbouwgrond. Ik zou graag zonder chemische onkruidbestrijding willen werken, maar om veilig voer te telen, dwingen de overheden mij wel om chemie te gebruiken.

Of registreer je om te kunnen reageren.