Home

Nieuws

Schouten houdt optie voor nertsenfokverbod open

Landbouwminister Carola Schouten sluit een fokverbod voor nertsen in verband met de uitbraken van het coronavirus niet uit.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven Schouten en volksgezondheidsminister Hugo de Jonge ze dat ze aan het eind van het jaar, dus voordat de paartijd van nertsen begint, zullen besluiten of een fokverbod nodig is om de verspreiding van Covid-19 met het oog op risico’s voor de volks- of diergezondheid te voorkomen.

Stoppersregeling op zijn vroegst in augustus

Uit de brief blijkt ook dat een eventuele stoppersregeling om nertsenhouders te motiveren hun bedrijf nog dit jaar te beëindigen, op zijn vroegst in augustus komt. De Tweede Kamer had via een motie van CDA en GroenLinks gevraagd om nog in juni met een stoppersregeling te komen. Schouten zei toen al dat het niet kon, maar nu wordt het pas augustus voordat het kabinet een besluit zal nemen over een eventuele regeling. Er is meer tijd nodig om financiële dekking te vinden voor de regeling en bovendien is er goedkeuring van de Europese Commissie vereist voor deze regeling, omdat het om om staatssteun gaat.

Onderzoek in zomerreces

In het zomerreces, dat vrijdag begint, wil Schouten onderzoek laten doen naar het waardeverlies voor de nertsenhouderij en een conceptregeling opstellen. De financiering voor een stoppersregeling kan politiek een lastige kwestie worden. PvdA en SP spraken minister van Financiën Wopke Hoekstra er op aan dat de steunmaatregelen voor de landbouw wel heel ruim waren in verhouding tot de steun aan andere sectoren.

Te vroeg om vervoersverbod op te heffen

Op de aangenomen motie van SP‘er Frank Futselaar, om ervoor te zorgen dat geruimde nertsenbedrijven niet opnieuw opstarten, neemt Schouten geen extra maatregelen. Door het huidige vervoersverbod om verspreiding van het coronavirus onder nertsen te voorkomen, is het feitelijk niet mogelijk om bedrijven opnieuw te bevolken. Ook in de jaarlijkse cyclus waar nertsenbedrijven mee werken is het op dit moment niet logisch om dieren aan te voeren. Schouten schrijft dat het nu ook nog te vroeg is om het vervoersverbod op te heffen. Als er langere periode geen nieuwe besmette bedrijven meer zijn en er daarmee geen kans meer is op verspreiding van het virus tussen bedrijven, zal het vervoersverbod worden opgeheven. “Enkel het feit dat de kans bestaat dat een virus weer op zou kunnen duiken, is niet voldoende basis voor een vervoersverbod. In een dergelijke situatie zijn bioveiligheidsmaatregelen en een goed werkend early warning-systeem wel geëigend”, aldus Schouten. Het instellen van een blijvend vervoersverbod, om op die manier de herbevolking tegen te gaan, zoals sommige partijen willen, is dus niet mogelijk.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.