Home

Nieuws 8 reacties

WUR: maatwerk met stappenplan voor stikstof

Rigoureuze stikstofmaatregelen zoals opkoop van bedrijven zijn lang niet altijd nodig om problemen met natuurgebieden op te lossen. Dat zegt de Taskforce Stikstof van de WUR, die een speciaal stappenplan voor plaatselijk maatwerk heeft gemaakt.

De problemen met stikstof in kwetsbare natuurgebieden kunnen in veel gevallen worden opgelost zonder ‘rigoureuze maatregelen’, zoals het op grote schaal uitkopen van boeren. Dat zeggen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR), die daarvoor een ‘pragmatisch stappenplan’ hebben ontwikkeld. Het stappenplan bekijkt per natuurgebied hoe en of er moet worden ingegrepen om de natuur te beschermen.

Maatwerk per natuurgebied

Gebiedsspecifieke aanpak is het sleutelwoord in het plan. Per gebied zou bekeken moeten worden wat nodig is aan stikstofreductie en hoe dat te bereiken is met maatregelen in landbouw en natuur. Pas in laatste instantie komt dan de optie: uitkoop en verplaatsing van boerenbedrijven in beeld. Meerdere sectoren zouden daarbij, afhankelijk van de situatie in het gebied, een bijdrage kunnen leveren.

Voermaatregelen

Het plan helpt beleidsmakers “stapsgewijs te kijken of je je doelen kunt halen en welk perspectief je kan geven voor de landbouw”, aldus projectleider Tia Hermans in het persbericht van de WUR over het plan. “Je moet kijken naar de manier waarop je de veerkracht van de natuur kan verbeteren.” Ze wijst erop dat er veel (technische) manieren zijn om de stikstofuitstoot te verminderen, door bijvoorbeeld voer- en stalmaatregelen.

5 stappen

Het voorgestelde model bestaat uit 5 stappen.

 1. Eerst een analyse van de situatie in het natuurgebied: is de neerslag van stikstof te groot?
 2. Vervolgens een blik op de toekomst: hoe staat het er met dit gebied voor als de landelijke maatregelen merkbaar zijn?
 3. Daarna moet er aandacht zijn voor de algehele natuurkwaliteit, waarbij dus breder gekeken moet worden dan alleen stikstof. Daar hoort ook bij een analyse van de mogelijkheden voor natuurhrstel, zoals een hogere grondwaterstand.
 4. Als de kritische depositiewaarde ook in de toekomst overschreden blijft en er niet genoeg herstel mogelijk is, komt het aan op vermindering van de depositie door maatregelen in de omgeving, of door aanpassing van de habitattypen van het natuurgebied.
 5. Als dat allemaal niet meer helpt, komt het aan op verdere vermindering van de uitstoot, bijvoorbeeld door bedrijven te verplaatsen, of om de natuurdoelen onder de loep te nemen.

Studie door WUR op eigen initiatief gedaan

In de studie, gemaakt door de speciale Taskforce Stikstof van Wageningen UR, is gekeken naar 2 natuurgebieden: Het Wormer- en Jisperveld & Klaverpolder in Noord-Holland en Lieftinghsbroek in Groningen. De studie is door de WUR op eigen initiatief gedaan, niet in opdracht van overheid of maatschappelijke organisaties. Het ministerie van LNV heeft er wel aan meebetaald.

Commissie Remkes

Maandag 8 juni komt de Commissie Remkes met haar visie op het stikstofbeleid voor de langere termijn. Het kabinet heeft zich tot nu toe vooral gericht op de maatregelen voor de kortere termijn, zoals het voerspoor. Kabinet en provincies zijn intussen nog druk bezig met het vergunningenbeleid, waarbij onder meer extern salderen met veehouderijbedrijven nog geregeld moet worden. Binnen de provincies zijn per gebied overleggen gaande. Ook daar is regionaal maatwerk het streven. Intussen wacht de sector op bijzonderheden over een opkoopregeling in verband met ammoniak. Deze studie van WUR is in feite een pleidooi tegen grootschalige opkoopregelingen, en voor plaatselijk maatwerk.

Medeauteur: ANP

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • bankivahoen

  Wur wordt bang dat teveel boeren willen stoppen door extern salderen??? Daar gaat hun verdienmodel . Nee boeren moeten nog een tijdje blijven en pas heeeel langzaam opgeruimd worden. Ze zijn geschrokken dat 2 derde wil stoppen?

 • René de jong

  Kijk eens WUR wordt wakker, per gebied bekijken nondeju wat een uitvinding....
  Dit is juist wat de habitatrichtlijn voor schrijft, het is Nederland die graag een landelijk beeld wil maken en dat is een ratjetoe.

  Misschien ook even kritisch naar puntje 4 kijken of die waarden uberhaubt wel kloppen.

 • fietskip

  Eerst de rest maar eens net zoveel laten reduceren als de landbouw, daarna praten we verder!

 • Sjefo

  Om te beginnen Remkes moet stikstof hebben voor Zandvoort , Remkes heeft zelf de vergunning verleend.
  De Nederlandse regering heeft er een grote puinhoop van gemaakt richting Brussel

  Als Brussel vasthoudt aan de gemaakte afspraken, zal blijken dat het stikstof probleem gewoon niet opgelost kan worden al koop je alles en iedereen op.
  Maar het allerergste is nog dat de WUR de de regisseur is van dit fatale beleid, net nu had de landbouw een minister nodig met verstand van zaken en geen marionet als Schouten

 • farmerbn

  Heeft de nederlandse overheid met het stikstofbeleid de boeren willem pakken, nu blijkt het een schot in eigen voet te zijn. Europa ligt in een deuk.

 • anton1937

  De WUR loopt achter de kennis van anderen aan en weet niet waar de klepel hangt en denkt dan toch dat je kunt bellen. De RIVM stelt nu dat 41% van N neerslag( depositie) van de landbouw afkomstig is. Ongeveer 30% van het verkeer,de mensen en de industrie afkomstig is,de overige 30% komt uit het buitenland of men weet niet waar het vandaan komt.Maar het RIVM kan niet meten buiten het hoge radar gebied. De 30% van het buitenland is feitelijk onherkenbaar maar komt uit de hoge schoorstenen van de industrie en vliegtuigen maar wordt opgegeven als buitenland. Vliegtuigen N uistoot( m n NOX)wordt buiten de werkelijkheid gehouden want dan is het gebeurd met de KLM en Schiphol etc. Wees eerlijk RIVM.

 • agratax(1)

  De landbouw zal moeten wennen aan de antigevoelens bij burgers. We zijn weer op het punt van de Gouden Eeuw waarbij de boeren dienden als goedkope voedsel producenten en pachters van de droogmakerijen in handen van de rijke Randstedelingen. Eenvoudig gezegd alle gebieden buiten de Steden in de Hollanden waren niet meer of minder dan Wingewesten, die landbouwproducten, wol, vlees, hout en turf leverden aan de rijke handelaren in het Westen en in de vorige eeuw kwam daar kolen en olie bij. Bij dit alles komen de bemoeienissen van de Mondige burger, die vanuit zijn appartement even bepaald hoe het buiten gebied er uit moet zien zonder enige kennis van zaken.

 • ghsmale

  Het gaat al mis bij stap 1

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.