Home

Nieuws

Vlinderproject Bimag met drie jaar verlengd

Het project Boeren Insecten Meetnet Agrarische Gebieden (Bimag), waarbij boeren zelf dag- en nachtvlinders monitoren, wordt met drie jaar verlengd. LTO Noord spreekt van een groot succes dat afgelopen jaar geboekt is. Aanleiding voor het ministerie van Landbouw om de pilot met drie jaar te verlengen.

Vanaf de zomer van 2019 hebben 21 boeren meegedaan aan de tellingen. Zij hebben samen 3.945 nachtvlinders gefotografeerd in hun LedEmmers (met led verlichte emmers) tijdens 238 nachten op drie verschillende locaties op hun bedrijf. De Vlinderstichting heeft op basis van de foto’s die de boeren opstuurden 103 verschillende nachtvlindersoorten geïdentificeerd. Ook hebben boeren 28 keer een dagvlinderroute gelopen. Daarin zijn 20 verschillende soorten dagvlinders op boerenland waargenomen.

28 nieuwe deelnemers

Initiatiefnemers LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting spreken van een geweldig resultaat, waarin boeren veel soorten waargenomen hebben op hun bedrijf. Dit jaar doen er 28 nieuwe boeren mee aan de Bimag-pilot, variërend van akkerbouwers, tuinders en melkveehouders (gangbaar en biologisch).

Reden om de pilot te starten was dat meerdere onderzoeken aantoonden dat de aantallen insecten sterk afgenomen zijn de laatste decennia. Maar die trends zijn – volgens de initiatiefnemers – vooral gebaseerd op natuurgebieden, en niet op boerenland. Weilanden en boerenerven worden vaak vergeten, zo schrijft LTO Noord. Het project is ontwikkeld met financiering van het ministerie van LNV.

Of registreer je om te kunnen reageren.