Home

Nieuws 1 reactie

Verlichtende regen, maar droogte gaat toenemen

De droogte gaat de komende weken toenemen, verwacht de Landelijke Comissie Waterverdeling (LCW).

In de update over de droogtesituatie, de droogtemonitor, schrijft LCW dat de regen verlichting heeft gebracht en het neerslagtekort naar beneden heeft gebracht, maar dat er nog altijd sprake is van een dreigend watertekort. De (stort)buien waren niet genoeg en kwamen voor sommige gewassen en ook natuurgebieden te laat.

Plaatselijk veel regen

Plaatselijk heeft het veel geregend, landelijk is het neerslagtekort momenteel gemiddeld 166 mm. Dat is net iets minder dan in 1976. Dit is ook terug te zien in een (voorzichtig) herstel van de grondwaterstanden. In een groot deel van de hoge gronden in Zuid- en Oost-Nederland zijn de grondwaterstanden nog altijd lager dan normaal.

Grootste problemen op hoge zandgronden

In de grote rivieren is de aanvoer van water boven de kritieke waarden, dus de regio’s waar water uit grotere oppervlaktelichamen kan worden ingelaten, kunnen daar gebruik van maken. Het peil in het IJsselmeer wordt opgezet. De grootste problemen doen zich voor op de hoge zandgronden, die afhankelijk zijn van hemelwater.

Watervraag vanuit landbouw wordt groter

De vraag naar water vanuit de landbouw wordt groter. LCW verwacht hier economische schade. Het vooruitzicht dat het neerslagtekort en de temperatuur in de komende week toenemen, vraagt aandacht, aldus LCW. Op sommige plaatsen wordt daarom weer beregend of voorbereidingen hiervoor getroffen, omdat de waterbehoefte in deze fase van de groei van veel akkerbouwgewassen toeneemt.

Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening, maar zuinigheid met drinkwater is wel nodig.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Eén reactie

  • Sjefo

    Neerslag te laat voor sommige natuur "grote onzin" natuur herstel zich altijd, wat wel kan zijn is dat er zoveel achterstallig onderhoud is dat dit debet is aan een zekere verloedering van natuur gebieden.
    Dat men zich druk maakt over akkerbouw matig geteelde gewassen en te droog of te nat weer is begrijpelijk als deze gewassen verzopen of verdroogd zijn is voor dat jaar de oogst naar de klote en kost klauwe met geld.
    In het vervolg minder spastisch doen over te natte of te droge natuur, de natuur past zich aan die red zich wel .

Of registreer je om te kunnen reageren.