Home

Nieuws

Twee jaar uitstel van nieuw GLB

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gaat niet eerder in dan 1 januari 2023. Dat is twee jaar later dan de Europese Commissie aanvankelijk wilde. Het Europees Parlement en het Kroatisch voorzitterschap zijn het dinsdag eens geworden over een overgangsperiode van twee jaar.

De overeenkomst betekent dat het huidige landbouwbeleid met twee jaar wordt verlengd. SGP‘er Bert-Jan Ruissen juicht de overeenkomst tussen parlement en de Europese Raad toe: “Stabiliteit en duidelijkheid is van groot belang, juist in deze onzekere tijden. De beslissing om het huidige GLB nog twee jaar te laten doorlopen, geeft zekerheid voor de sector.”

‘Landbouwbudget mag niet verminderen’

Het Europees Parlement vindt dat het landbouwbudget niet mag verminderen, gegeven het feit dat de landbouwinkomens onder het gemiddelde liggen en de situatie van de land- en tuinbouw nog is verslechterd door de corona-crisis.

De onderhandelingen tussen de regeringsleiders over de Europese meerjarenbegroting is echter nog niet afgerond, waardoor er ook geen zekerheid is over de landbouwbegroting. Het parlement zal onder het Duits voorzitterschap van de Europese Unie (dat op 1 juli ingaat) verder praten over de financiering van de overgangsperiode.

Of registreer je om te kunnen reageren.