Home

Nieuws 5 reacties

Schouten blijft vasthouden aan Aerius

Landbouwminister Carola Schouten en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) houden vast aan Aerius Calculator als instrument om vergunningaanvragen te beoordelen op de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden.

Aerius is op dit moment het best beschikbare instrument, aldus Schouten en Ollongren in een brief aan de Eerste Kamer.

Vragen Senaat

De Senaat had de bewindslieden gevraagd om een oordeel over het advies van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Het college (Commissie Hordijk) oordeelde dat Aerius calculator niet geschikt is voor het doel waarvoor het wordt gebruikt: de vergunningverlening voor individuele projecten.

Aerius geeft wel een getrouw beeld van de stikstofdepositie op landelijk of regionaal niveau, vindt Commissie Hordijk. Maar volgens Hordijk zijn de onzekerheden te groot om op basis van Aerius vast te stellen wat de stikstofdepositie van een project is op een hectare stikstofgevoelige natuur dat mogelijk op kilometers afstand ligt. Schouten schrijft dat Aerius als instrument bij vergunningverlening ook in de rechtspraak stand houdt.

Systeem verbeteren

Desalniettemin wil ze het systeem verbeteren, enerzijds door het meetnet uit te breiden en anderzijds door het systeem voortdurend te verbeteren, onder andere door er andere modellen bij te gebruiken en te bezien of satellietgegevens daarbij kunnen helpen.

Volgens de minister moet de vergunningverlening doorgaan en is het ook daarom van belang dat Aerius in gebruik blijft.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • J.G.M. RIJPKEMA

  de overheid heeft afgelopen jaren alles gedoogd en zoveel mogelijk natuur aangewezen dit kan nooit in korte tijd worden teruggedraaid door alles te verbieden het is net als met de groei van de bevolking de mensen moeten toch eten dankzij grote inspanning van de landbouw de overheid heeft alles in nederland hardstikke duur gemaakt door btw verhogingen en de waardering voor de landbouw is er nooit gekomen.

 • @123

  Natuurlijk houdt ze er aan vast ,anders is haar hele N beleid ondergraven.

 • f.p.zomer

  En weer niks over 5 kilometer van verkeer.

 • Kelholt

  17 maart 2021 staat bij Schouten, Ollongren, De Jonge en vele andere nietsnutten uit "Vak K" rood omcirkeld in de agenda. Op die dag verlaten ze hun post en zijn ze niet meer verantwoordelijk voor de rotzooi die ze hebben veroorzaakt. Banenmaker Rutte zorgt er wel voor dat ze ergens anders een royaal betaald baantje krijgen waar je niets voor hoeft te kunnen en niets voor hoeft te doen.

 • ENDE902

  Het beleid van het kabinet is het zelfde als het kabinet zelf: "Bij gebrek aan beter".
  Hierbij moet ik wel de aantekening maken, dat het kabinet wordt getreiterd door juirdische acties van Mob, Urgenda en misschien nog wel andere zogenaamde weldoeners.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.