Home

Nieuws 3 reacties

Ruiming besmette nertsenbedrijven start vrijdag

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) begint vrijdag 5 juni met het ruimen van met het coronavirus besmette nertsenbedrijven. Het kabinet werkt ondertussen aan een eenmalige stoppersregeling voor nertsenbedrijven.

De planning is dat alle besmette bedrijven in de loop van volgende week zijn geruimd. Het gaat om zeven bedrijven met in totaal negen locaties in de Brabantse gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, Sint Anthonis en Venray (Limburg). Dat schrijven landbouwminister Carola Schouten en minister Hugo de Jonge van volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

“We concluderen dat het ruimen van de besmette bedrijven de te nemen maatregel is in het belang van zowel de volksgezondheid als de diergezondheid”, schrijven de ministers.

Coronavirus kan lang blijven circuleren op besmet nerstenbedrijf

Het risico bestaat dat het coronavirus Covid-19 langdurig op de besmette nertsenbedrijven blijft circuleren. Dat zo blijkt uit epidemiologisch onderzoek op de eerste besmette bedrijven. Nertsen hebben een jaarcyclus en de pups die dit voorjaar geboren zijn hebben via de moeder antistoffen tegen het virus. Deze maternale immuniteit neemt af, waardoor er vijf tot zes keer zoveel vatbare dieren op het bedrijf komen als bij aanvang van de besmetting.

“Hierdoor kunnen veel meer dieren worden besmet en dat verlengd de duur van de besmetting op een bedrijf. Ook dat willen we voorkomen”, schrijft Schouten. Het kabinet volgt hiermee het advies van het Outbreak Management Team Zoönosen om besmette bedrijven te ruimen.

Vergoeding voor geruimde nertsen

Nertsenhouders van wie de dieren worden geruimd, krijgen een vergoeding voor de dieren. Deze wordt betaald uit de publieke middelen in het Diergezondheidsfonds. De nertsen worden getaxeerd aan de hand van waardetabellen met de meest actuele waarde van de verschillende diercategorieën: fokteef, fokreu en pup. De waardetabellen zijn opgesteld door Wageningen UR. Over de waarde van de dieren is overleg gevoerd met de sectororganisaties.

De dieren worden op de bedrijven gedood en afgevoerd voor destructie. Na de ruiming moeten de stallen een periode leeg blijven totdat het risico is geweken dat nog levend virus in de stallen aanwezig is. Daarna worden de stallen schoongemaakt en ontsmet.

Ruimen niet-besmette nertsenbedrijven juridisch niet mogelijk

Een deel van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Zoönosen (BAO-Z), waarin onder andere partijen uit het openbaar bestuur en toezichthoudende instanties zitten, pleit voor het preventief ruimen van bedrijven die net met het coronavirus zijn besmet. Schouten schrijft dat hier geen juridische basis voor is. Op grond van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren kunnen alleen zieke en verdachte dieren worden geruimd. Deskundigen vrezen wel dat het moeilijk is om coronabesmettingen op de bedrijven tegen te gaan. De verplichte wekelijkse screening van uitval moet ervoor zorgen dat infecties zo snel mogelijk gevonden worden. De ministers roepen nertsenhouders op de corona-protocollen strikt na te leven.

Eenmalige stoppersregeling in de maak

Mede vanwege de bezorgdheid en de situatie in de nertsenhouderij, die in 2024 wordt verboden, gaat het kabinet werken aan een eenmalige stoppersregeling. Deze regeling moet nertsenhouders motiveren om hun bedrijven op korte termijn vrijwillig te stoppen. Hoe deze regeling eruit gaat zien en hoeveel geld ervoor beschikbaar komt, is nog niet bekend. De regeling staat los van de bestaande compensatieregeling voor de sloop en ombouw van bedrijven in het kader van het houdverbod van pelsdieren.

Screening van alle nertsenbedrijven start

Naast het onderzoek naar virus bij kadavers in het kader van de vroege detectie van infecties, worden alle nertsenbedrijven ook onderzocht op antistoffen tegen het coronavirus. De NVWA verwacht deze week op alle bedrijven bloedmonsters te hebben genomen. De test in antistoffen aan te tonen is inmiddels gereed voor gebruik, schrijft Schouten. De Gezondheidsdienst voor Dieren begint deze week met het onderzoeken van de monsters. De verwachting is dat er nog meer besmette nertsenhouderijen aan het licht zullen komen.

NFE: begrip voor besluit om te ruimen

Voorzitter Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie Edelpelsdierhouders heeft begrip voor het besluit van de minister. “Afgelopen paar dagen is ons wel duidelijk geworden dat het virus op deze bedrijven lang aanwezig blijft en dat het uitdoven niet snel genoeg ging. We begrijpen de overwegingen van minister om in het belang van de volksgezondheid dit besluit te nemen.”

Verhagen zegt dat er met name voor de werknemers en eigenaren een risico is voor besmetting. Verhagen zegt dat het wel heel hard is voor de getroffen bedrijven. “Ze raken hun fokdieren en fokbestand kwijt, waar ze jaren aan hebben gewerkt.”

NFE voert gesprekken met het ministerie over de vergoeding van kosten en de verdere uitvoering van de regeling. “We hopen dat dit op een correcte wijze zal gebeuren. Zowel in de begeleiding van de ondernemers hierin als financieel.”

Verhagen vindt de situatie heftig voor de sector. “Er is een opstapeling van problemen na het verbod en de overgangstermijn en nu dit er ook nog bij. Maar ook bij ons staat de volksgezondheid bovenaan.”

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Laatste reacties

 • van elp

  Ik lees hier niets over dat het geruimde bedrijven verboden wordt om weer te herstarten. Was gisteren op de radio wel sprake van.

  Vindt het ook diep triest dat het ministerie van Landbouw de getroffen bedrijven niets eens persoonlijk inlicht over de te nemen stappen. 1 van de getroffen nertsenhouder
  hoorde dus in het interview op de radio dat ruimen ook stoppen inhoudt.
  6 telefoontjes kan het probleem niet geweest zijn. Heeft meer met inlevingsgevoel te maken.

  Zo behandel je toch geen mensen

 • veldzicht

  Hoorde net dat geruimde bedrijven wel weer mogen beginnen. Alleen vraag ik mij af of dat verstandig is als je over 3 jaar toch moet stoppen.

 • van elp

  Wel of niet weer opstarten is een keuze die elk bedrijf zelf moet maken. Dat de overheid daar een sturende rol in (wil) spelen, is ook prima. Maar de wijze waarop dit gecommuniceerd wordt, gaat mij volledig in het verkeerde keelgat.

Of registreer je om te kunnen reageren.