Home

Nieuws 26 reacties

Rli-advies: bodembeleid faalt en moet strenger

Het huidige bodembeleid is ontoereikend om vitale bodems te garanderen en moet strenger.

Dat vindt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Ondanks (inter)nationaal beleid heldere kaders schetst voor een vitale bodem is er sprake van verzuring, vermesting, verdroging, verdichting en een verhoogde kwetsbaarheid van de bodem, vindt de raad. Hierdoor zouden landbouwopbrengsten onder druk staan en worden klimaat-, water-, en natuurdoelen niet gehaald. Om het tij te keren moet er een strenger bodembeleid komen, schrijft de Rli in zijn adviesrapport ‘De bodem bereikt?!’. De raad overhandigt het advies (zie pdf onderaan dit artikel) vandaag, maandag 29 juni, aan landbouwminister Carola Schouten.

Combineer landbouw met koolstofopslag, bos en wateropslag

Functie volgt bodem

Een van de aanbevelingen die het Rli doet is dat niet alle activiteiten mogelijk zijn op de bodems. Het kabinet zou het principe ‘functie volgt bodem’ op moeten nemen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Dit betekent dat de vitaliteit van de bodem bepalend is voor welke functies erop kunnen plaatsvinden.

Ook pleit het Rli, waar dat mogelijk is, voor meervoudig gebruik van de bodem. Bijvoorbeeld door landbouw te combineren met koolstofopslag, bos en wateropslag. Het is de taak voor de provincies om handen en voeten te geven aan het ‘functie volgt bodem‘-principe.

Boeren belonen

Een derde aanbeveling van het Rli is om boeren en andere grondeigenaren meer te belonen voor een duurzaam bodembeheer. Bijvoorbeeld via het Europees landbouwbeleid (nieuwe GLB 2021-2027) of via regiobranding. Belangrijk om te vermelden is dat er al zeven GLB-proefprojecten lopen om ervaringen op te doen over vergroeningsmaatregelen en betalingen aan boeren. De projecten, waarvoor € 9 miljoen beschikbaar is, lopen sinds maart 2019 en eindigen op 1 april 2021.

Bij pacht moet het recht van de verpachter verstevigd worden

Duurzaam beheer verplicht stellen bij pacht

Ook ziet de raad mogelijkheden voor het kabinet om met wet- en regelgeving te sturen op vitalere bodems. Zo moet onder andere het pacht- en mestbeleid op de schop, vindt het Rli. Bij pacht moet het recht van de verpachter verstevigd worden, wanneer die bijvoorbeeld eisen stelt aan duurzaam bodembeheer. Duurzaam bodembeheer zou bovendien verplicht gesteld moeten worden bij (korte) geliberaliseerde pacht, vindt het Rli.

Drijfmest uitfaseren

Wat betreft het mestbeleid zou de mestkwaliteit beter afgestemd moeten worden op de bodemkwaliteit. Het Rli noemt het uitfaseren van drijfmest via wetgeving als mogelijke oplossing. De Raad constateert dat er meer vraag is naar vaste mest en kunstmest, terwijl achter drijfmest vooral een verdienmodel schuil gaat. Daarvoor moet de afromingsregeling bij bedrijfsovername een optie bieden. “Bij bedrijfsovername zorgt deze regeling ervoor dat de hoeveelheid fosfaatrechten met 20% afneemt door de veestapel te laten afnemen”, aldus het Rli. Het kabinet zou meer lef moeten hebben om te sturen op doelen om de emissies te beperken, en dat niet, zoals vroeger, overlaten aan de prijsverhoudingen door vraag en aanbod, vindt de raad.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Kan meteen in de onderste la met slot erop en sleutel weggooien.

 • kleine boer

  wat een land....

 • chila

  Weer 1 druppel erbij in de emmer !

 • ENA

  Boeren kunnen er niks van; Den Uyl zei het al,nationaliseren die grond,in de Sovjet Unie werkte dat ook prima ,toch??

 • Vhouder

  nog een paar jaar en alle boeren zitten in het gekkenhuis terwijl de echte gekken in de tweede kamer zitten

 • kanaal

  deze club nietsnutten moeten zelf eerst duurzaam worden dus korten op de inkomens scheelt ook belasting geld.

 • Zuperboer

  Drijfmest uitfaseren....meer vraag naar vaste mest en kunstmest.....afromen bij bedrijfsovername van de fosfaatrechten met 20%....ik vermoed dat er ergens een clubje mensen aan het werk is om de toekomst van de landbouw in Nederland onmogelijk te maken. Lijkt inderdaad op een vorm van Communisme. Als we de komende jaren niet meer naar het Malieveld mogen dan gaan ze 't redden ook.

 • Attie

  Zelden zo'n brutaal afbraak advies gelezen als wat de 'raad' vandaag gaat overhandigen aan Schouten.

 • farmerbn

  Ja attie, het moet kapot.

 • Trot

  Wordt tijd dat er onderzoek komt om aan te tonen hoe veel onzin en geld verspilling er plaats vind door al die zogenaamde kennis clubs

 • veldzicht

  Het zal mij niets verbazen dat Schouten zal zeggen dat er zeker punten zijn die het overwegen waard zijn.Terwijl ik zelden zo,n achterlijk en boervijandig stuk heb gezien en volgens mij geschreven door Jesse Klaver en Rob Jetten mannetjes(,jonge mannen die geen verstand van landbouw hebben alleen een heel grote mond)

 • trekker123

  Jammer dat Erich Honecker niet meer leeft. Die had vast nog wel een paar tips hoe je dit soort gedachten in de praktijk kunt invoeren!

 • nita

  Rli, wat een kleuters. Weten ze niets beters te verzinnen. De landbouw overal de schuld van geven. Klimaatverandering, watertekort, wateroverschot, verlies van natuur, vervuiling, uitputting van grondstoffen, allemaal de schuld van de landbouw.
  Maar wel elk jaar 100.000 immigranten binnenhalen.

 • @123

  Rli, is ook weer zo'n overbodig, onder Rutte's regeringsbeleid gemaakt adviesclubje , waar overbodige d'66 ambtenaren hun tijd vol maken.Een adviesclubje gericht om de reguliere landbouw nog verder de grond in te trappen.

 • Sjefo

  ENA, “ in Rusland werkt het prima” Rusland is een onmetelijk groot land ze zijn amper zelfvoorzienend, het communisme wat Krijn Poppe ook voorstelt haalt de ziel uit het grond beheer het eigenbelang is belangrijk, landen met name communistische landen die het eigenbelang verafschuwen stellen kwa grondbeheer niks voor de kwaliteit is nul en de opbrengsten nog minder
  Rusland als voorbeeld ,waar enkele ambtenaren het voor het zeggen hebben en de eigen bevolking lijdt honger.
  Vergelijk het in Nederland met de WUR, in een ver verleden was het “de landbouw universiteit” nu tegenwoordig is het verworden tot club die totaal los staat van de werkelijkheid, uitvoerbaarheid, en betaalbaarheid, het WUR advies heeft meer kapot gemaakt dan ons lief is.
  Krijn Poppe zegt de Nederlandse grond is zo vruchtbaar wat moeten we daarmee,Poppe vindt die goeie vruchtbaarheid eigenlijk jammer.
  Hij stelt voor dat grond bezitters zoals, rijk ,provincie en diverse andere grote partijen het heft in handen moeten nemen, zie hier het communistische denk patroon van de WUR.
  Let op mensen voor je het weet is te laat !!

 • Mtswi

  Hee ze hebben weer een nieuwe stok gevonden.
  Kan ik ook.
  Hoeveel huizen staan er op voormalig landbouwgrond, en wegen, en industrie? Hier wordt alvast geen water en co2 meer vast gelegd.
  Hoeveel vervuild slib wordt er jaarlijks ingevoerd en gestort? Hoezo milieu vervuiling.
  Maar geef de boeren maar weer de schuld, en vooral niet de hand in eigen boezem steken.

 • ENA

  Sjefo; volgens mij is jou het cynisme in mijn betoog ontgaan!

 • Sjefo

  ENA, het is inderdaad op verschillende manieren te lezen, excuus voor mijn foute interpretatie ! !

 • haj146

  Linkse nietsnutten zijn kennelijk echt overal ge infiltreerd. Hebben die zogenaamde experts al een paar hectare gekocht en bewezen hoe het moet? Het houdt niet op....

 • varken23

  Nederland het land van distrubitie- en datacentra.
  De toekomst is doosjes uit- en inpakken laten pakken door arbeidsmigranten.
  Het agrarischelandschap zal vol gebouwd worden met blokkendozen van 10 tallen hectare groot.
  Om het landschap aan te passen aan het nieuwe Nederlandse verdienmodel zal er meer geasfalteerd beklinkerd en bebouwd worden. Dit is allemaal top voor de bodem¿¿. Door het verdwijnen van landbouwgebied zal vervolgens de productie van landbouw omhoog moeten.

  Wanneer Landschap / de natuur aangepast wordt aan de agrarischesector heeft dit veel minder ingrijpende/ definitieve gevolgen dan wanneer we het landschap aan moeten passen aan welke andere sector dan ook. Bijv infrastructuur, industrie, woningbouw, dataopslag etc.

 • bori

  Jammer dat zulk soort rapporten, geproduceerd door linkse mensen ,altijd zo onvolledig zijn.
  Er ontbreekt altijd een sociaal-financiele-economische paragraaf .
  Als deze drie onderwerpen er bij worden betrokken en dan m.n het financiele aspect ,dan zal het advies wel snel in een heel diepe lade,worden opgeborgen.

 • agratax(1)

  Als landbouw hebben we gezien de rapporten die de laatste tijd verschijnen geen recht van bestaan. Want alle eisen die op ons afkomen betekenen of een kosten verhoging, of een productie afname en dat alles zonder een prijsverhoging te eisen voor de consument. Er zal dan ook maar een verdedigingsmiddel over zijn voor de landbouw en wel de Globale Voedselzekerheid waarbij het Globale klimaat door elders grond ontginnen geen geweld mag worden aangedaan. Onze rapportschrijvers gaan steeds uit van het feit "Als de Nederlandse boer te weinig voedsel produceert, kunnen we het ten allen tijde kopen in de Goedkope landen". Zij zijn niet van plan de armen zonder geld mede te nemen in hun ideaal plaatje, voor de beleidsmakers bestaan deze mensen ter ere en meerdere glorie van onze hulpkaravaan (ontwikkelingsindustrie).

 • @123

  En wie zitten er in het Rli adviesorgaan,geen landbouwkundig ingenieur of een agrarisch hoogleraar of een andere agrarische deskundige maar wel een directeur natuur en milieu en een ex directeur van natuurmonumenten, en sommige junior adviesleden waarvan eentje in haar introductie filmpje uitdrukkelijk even op bezoek moest bij de vegetarische slager, Rutte wat laat je je weer kennen , de landbouw klein krijgen door het N probleem wordt met de dag ongeloofwaardiger en nu even dit zelf opgericht adviesclubje inhuren om de landbouw een hak te zetten.

 • kanaal

  dit soort mensen verdienen honger.

 • Attie

  Denk een hapje/drankje bij de overhandiging kanaal, daar houdt de R vd leefomgeving wel van...

 • Gat

  Hoe hoger opgeleid hoe weinig verstand ze hebben. Mensen die op papier alles kunnen maar in de praktijk geen bal begrijpen van wat ze op papier snapten

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.