Home

Nieuws 28 reactieslaatste update:9 jun 2020

Remkes: stikstofaanpak moet strenger

Het kabinetsplan voor de vermindering van de stikstofdruk is niet ambitieus genoeg en niet goed juridische vastgelegd. Het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie-Remkes) vindt dat de stikstofdruk verder omlaag moet dan het kabinet wil, en dat er meer juridische borging moet zijn.

“Er lijkt sprake van zoeken naar rek en ruimte om zo snel mogelijk toestemming te geven voor activiteiten die het stikstofprobleem vergroten”, aldus Remkes. En daarmee is geen sprake van het vereiste natuurherstel. Remkes ziet overeenkomsten tussen de kabinetsplannen en het vorig jaar door de rechter naar de prullenmand verwezen Programma Aanpak Stikstof.

In het advies van Remkes staat dat in 2030 ongeveer driekwart van de voor stikstof gevoelige natuur onder de kritische depositiewaarde moet worden gebracht. Voor de benodigde maatregelen kan worden aangesloten bij het maatregelenpakket dat de landbouw zelf vorig najaar heeft voorgesteld, zegt Remkes.

In sommige provincies is meer nodig en in andere provincies minder

De ammoniakuitstoot moet in 2030 met de helft verminderen (ten opzichte van 2019) en ook de emissie van stikstofoxiden met de helft verminderen. In 2040 moet de stikstofdepositie in alle natuurgebieden zodanig verlaagd zijn, dat er geen schade aan kwetsbare natuurgebieden meer plaats heeft. “In sommige provincies is meer nodig en in andere provincies minder”, aldus Remkes. Remkes wil binnen de stikstofaanpak onderscheid maken tussen de ammoniakemissie en de aanpak van stikstofoxiden.

Stikstofaapak op langere termijn

Het rapport van Remkes (Niet alles kan overal) is bedoeld voor de stikstofaanpak op langere termijn. In eerdere adviezen keek het adviescollege naar maatregelen op de korte termijn en naar de bijdrage aan de stikstofemissie uit de luchtvaart. Remkes wil dat op de Noordzee strenger wordt gecontroleerd op de uitstoot van zeeschepen en dat bovendien voor nieuwe schepen strengere eisen gaan gelden.

Lees ook: LTO: advies Remkes schiet tekort

Remkes zegt dat er een meer directe relatie tussen emissie en depositie moet komen bij de vermindering van de ammoniakuitstoot. Daarbij kiest Remkes voor de invoering van een ‘afrekenbare stikstoffenbalans’ in plaats van de huidige systemen voor mest in de landbouw, de modernisering van het mestbeleid, met onder andere het uitfaseren van het gebruik van drijfmest op akker- en weidegronden in 2030.

Geavanceerd meetnet opzetten

Remkes adviseert om grondgebonden landbouw op de daarvoor meest geschikte gronden te concentreren, met gebruikmaking van de ‘best ecological means’. Dat “levert de beste prestaties qua emissiearme voedselproductie, en kan minder agroproductieve gronden vrijspelen voor natuur of een meer natuurgerichte landbouw met publieke diensten.” Verder bepleit Remkes het uitplaatsen van landbouwbedrijven rond natuurgebieden, als er sprake is van natuurbelasting. Meten is van groot belang, vindt Remkes. Het adviescollege adviseert een geavanceerd meetnet op te zetten, waarbij lokaal per boer de emissies worden gemeten.

We moeten de transitie maken naar een emissiearme landbouw

Remkes adviseert de uitbreiding van natuurgebieden en bufferzones rond natuurgebieden om de weerbaarheid en de veerkracht van natuurgebieden te versterken. “Dit vraagt op specifiek gebiedsgericht maatwerk. Het is aan de provincies om maatwerk te leveren.” “We moeten de transitie maken naar een emissiearme landbouw”, zegt Remkes. “Activiteiten in een deel van de landbouw trekken een te zware wissel op de natuur”, aldus Remkes.

Reeds goede voorstellen uit de sector

Remkes wil geen knellende middel voorschriften, “maar ook geen vrijblijvendheid.” Hij zegt dat de sector zelf al goede voorstellen heeft gedaan. Een halvering van de ammoniakemissie is in de plannen van de gezamenlijke landbouworganisaties voorzien, aldus Remkes. “Koplopers en vernieuwers laten dit nu al in de praktijk zien.” Remkes zegt dat een opkoopregeling gericht moet worden ingezet, vooral in de nabijheid van kwetsbare natuurgebieden.

Lees ook: Links en natuurorganisaties blij met advies Remkes

Reactie Schouten

“Zo, daar ligt-ie dan. Wat een werk! 175 pagina‘s”, reageerde landbouwminister Carola Schouten op het advies. Volgens de minister komen in het advies alle facetten en dilemma’s van de stikstofproblematiek naar voren. “Maar er zijn geen gemakkelijke oplossingen. Wat we doen moet juridisch houdbaar zijn. Aan dat belang hechten wij zeer. Dat is waar de Raad van State ons beleid op toetst.”

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • Ewullink

  er staat uitfaseren drijfmest op akker en weide gronden , ik neem aan dat Jan Braakman kunstmest bedoeld

 • niet

  Wel handig dat de heer Remkes overal verstand van heeft!!

 • Alco

  175 bladzijden gebaseerd op aannames.
  Bufferzones rond natuurgebieden moet je vooral in laten vullen door de landbouw met gewassen die opnemen, maar opname door de voedingsgewassen is men vergeten een plaats te geven.

 • haj146

  Collega’s start uw trekkers... dit keer wel ket tandje mest naar den haag. Alles moet wijken voor de bedachte natuur..

 • kempenboer

  Wij halveren, dan ook Rotterdam haven halveren Schiphol halveren, Moerdijk halveren enz.
  Als dit doorgaat is iedereen vogelvrij verklaard. Dan hebben we ook niks meer te verliezen. Wil de harde kern van FDF aub vast een backupplan maken voor het geval dat de LTO weer gaat falen. En ik zie niet in waarom dat dat dit keer anders zou zijn.

 • farmerbn

  Grondgebonden landbouw op de meest geschikte gronden en meer natuur rondom bestaande natuurgebieden. Is deze zin hetzelfde als halvering van de boerenstand?

 • Firma Vellenga

  Wij willen best een heel eind mee denken en mee werken met de heer Remkes maar ons ontgaat totaal hoe de visie is na het behalen van de doelen....Het voedsel/werkgelegenheid/de dieren die er moeten komen (o.a. de wolfen)/verstand van onderhoud (wie houdt het groen en leefbaar)/wie betalen de belastingen(o.a waterschapsbelasting) De natuurorganisaties betalen bijna niets. Overlast in de natuurgebieden (door het open karakter) noem maar op.

 • kiepel

  Brandveiligheid? Deurnsche peel brand bijna dagelijks en is door de gewenste vernatting nauwelijks te bereiken door een brandweerman.

 • wilhelmus01

  Remkes is een snabbelaar.....

 • Espresso

  @niet en wilhelmus01 : het is de Commissie-Remkes. Maar die zijn volgens jullie vast en zeker niet deskundig.

 • Vhouder

  Remkes heeft voor de start van de commisie de einduitslag al gehad van rutte en de rest van zijn roversbende. Hij kon intussen nog wat uren declareren en nu voorlezen wat hem van te voren is opgedragen

 • veldzicht

  Onbegrijpelijk dat er nog jongeren zijn die hier boer willen worden,wat een rot land.Een of ander miezerig plantje of schapen verscheurende wolven zijn vele malen belangrijker als een boer die dagelijks zich krom werkt om voor de bevolking dagelijks voedsel op tafel te brengen,en dan liefst voor zo weinig mogelijk geld en een bak kritiek op de koop toe.

 • info36

  Links radicalisme wint in Nederland steeds meer terrein, puur omdat velen bang van hen zijn. Dit is er weer een mooi voorbeeld van. Bij radicalisme of het nou links of rechts is, is hun gelijk het gelijk. In het geval van links is de landbouw een makkelijke prooi waar ze dan ook hun pijlen op richten. Rationeel denken en gezond verstand gebruiken is in de hele wereld steeds verder te zoeken. In Nederland is die taak vooral weggelegd voor Rutte maar ook die is bang.

 • kleine boer

  mark vd oever had wederom gelijk.

 • Gradje 1966

  Het zijn landverraders deze commissie Ik zie nergens hoe alles betaald word en wat voor een vergoeding een boer krijgt . hoe een boer kan overleven.
  Ik ben het hier hartstikke zat in dit klote land
  Als ik dan moet vertrekken dan wil ik de grondprijs van nu hebben de gebouwen ook voor een gangbare prijs zoals het nu waard is voor een bedrijf .
  En dit alles belasting vrij zodat ik in een ander land ook weer iets kan opstarten .
  Als we als afgedankt vee behandeld worden dan moet men er ook maar een prijs voor betalen en dan kan men doen en laten wat ze willen

 • Piet p

  Gewoon gauw ophouden laat ze maar lekker stikken in hun achterlijke regeltjes

 • string

  Creëer chaos en voer het plan uit. Het klootjes volk arm in welvaart, vrijheden en rechten en de macht centraliseren bij manneke pis.

 • deB.


  Worden we eindelijk wakker!? Land droog leggen, eens kijken waar het voedsel vandaan komt!! En snel heel snel kappen in dit land! Kots en kotsbeu

 • string

  En ja espresso, remkes is de noodzakelijke gek die zich voor het stikstof karretje laat spannen.

 • bori

  In de wederopbouw jaren ,de jaren vijftig van de vorige eeuw ,was het uitgangspunt ,NOOIT MEER HONGER EN VOLDOENDE VOEDSEL VOOR EEN BETAALBARE PRIJS VOOR IEDEREEN.

  Door middel van onderwijs en stimulering maatregelen is dat goed gelukt.
  Tot op de dag van vandaag is er jaarlijks positieve bijdrage aan de betaling balans geleverd.

  Eind vorige eeuw ging natuur en milieu zich steeds nadrukkelijker met de sector bemoeien en kregen steeds meer invloed op het beleid. Dat heeft er toe geleid dat we nu aan de vooravond van het OMVORMEN EN UI FASEREN VAN DE SECTOR STAAN.
  DAT IS DOM EN HEBBEN DE BOEREN EN NEDERLAND NIET VERDIEND

 • NASJO

  Ben 30 jr lid geweest van de VVD heb ik knettergek verklaard en
  bedankt

 • Mbmb

  Iedereen die dit leest: als de sodemieter reageren op de internet consultatie wet stikstofreductie. Het kan nog tot woensdag dus breng je eigen belangen of algemene zaken in! Doe het direct! Er is enorm veel kennis onder boeren en als wij het zelf niet inbrengen, wie gaat het dan doen. De natuurgasten hebben inmiddels honderden reacties ingezonden, alles over de natuur etc. Maar 1 van LTO en een enkele boer, maar dat doet geen recht aan onze belangen. Dus inspreken, alles wat je wil, ook gewoon het belang van het eigen bedrijf. Leg het uit zodat onze stemmen ook gehoord worden in deze consultatie!!!

 • anton1937

  De commissie Remkes ontziet de luchtvaart en de grote industrie om de stikstof problematiek bij de boeren te leggen. Onjuist want het RIVM is niet in staat om de NOX uitstoot te meten in de hogere luchtlagen,omdat de radar meting niet hoog genoeg kan meten. Agrarische bedrijven bij Natura 2000 gebieden op kosten van het rijk saneren of verplaatsen lost veel voor de boeren op,omdat NH3 op korte afstand van de stallen neerslaat of depositie van ammoniak veroorzaakt.

 • Drikus Dekker

  Sorry maar wat ik nu niet snap ??? (Ik zal wel dom zijn)we zijn met z,n alle naar Den Haag geweest etc etc maar Wie Komt Er Nu Echt Voor Ons Op Dan ???? Geloof me op deze manier draaien ze alle Boeren de nek om!!! Word tijd dat er iets gebeurd ........

 • bankivahoen

  Nederland is geen boer meer waard. Als we toch eens met z'n allen stopten , maar dan ook echt met z'n allen. Dat is de enigste kans dat we resultaat kunnen boeken. Ik meldt mijn bedrijf morgen te koop aan , wie volgt???

 • Alco

  Er zullen hele goede mensen op moeten gaan staan voor de landbouw, anders is het een gelopen zaak.
  Als men er na jaren achter komt dat het een opgezet slinks zaakje was, dan zal er geen ommekeer meer mogelijk zijn.

 • Drikus Dekker

  Hoe jong is die Remkes ??? Misschien last van geheugen verlies ???? Of in gekocht om de boel effe bewust Kapot te maken ??? Zijn zo maar vragen hier ,weet zekers dat ik er niet van slaap dat is zekers...

 • Attie

  Voor geld is alles te koop, dat snapt die Remkes toch wel??

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.