Home

Nieuws 4 reacties

Onderzoek naar bestendiger maken hoge zandgronden tegen droogte

Er komt een breed, meerjarig onderzoek om hoge zandgronden beter bestand te maken tegen droogte en piekbuien.

De komende 4 jaar gaan 24 partijen onderzoeken hoe het water- en bodemsysteem op de zandgronden kunnen worden ingericht voor onder andere landbouw en natuur, rekening houdend met klimaatveranderingen. De laatste jaren is het droog in Nederland en regen komt steeds vaker in zogenoemde piekbuien: veel neerslag in korte tijd. Dat bleek afgelopen weekeinde weer toen er in Oost- en Noordoost-Nederland flinke hoosbuien vielen. Het onderzoek onder de noemer KLIMAP wordt onder meer gefinancierd door de topsectoren en uitgevoerd door meerdere waterschappen, Wageningen UR en diverse provincies met hooggelegen zandgronden.

Afhankelijk van regenwater

Hooggelegen zandgronden zijn in grote mate afhankelijk van regenwater. Met toenemende klimaatverandering is het belangrijk dat deze gebieden water vasthouden bij droogte en snel voldoende water afvoeren bij wateroverlast. De laatste jaren is gebleken dat de watersystemen van de zandgronden dat onvoldoende doen. Aan de hand van zogenoemde ontwikkelpaden wil KLIMAP onderzoeken hoe een transitie naar een klimaatbestendige inrichting, beheer en gebruik eruit ziet. Daarbij werken ze nauw samen met de grondeigenaren, -beheerders en – gebruikers.

Kijken naar haalbaarheid

KLIMAP kijkt niet alleen naar het eindproduct, maar ook naar de stappen die nodig zijn in de transitie daarnaartoe. Daarbij is informatie over de effectiviteit en haalbaarheid van de onderzochte maatregelen van belang, evenals de vraag hoe dit er regionaal uit zal gaan zien voor de zandgronden in Nederland. “Een maatregel zal altijd een combinatie zijn van bijvoorbeeld een verdienmodel, maatschappelijke acceptatie en voordelen voor waterkwaliteit, -berging en -afvoer”, aldus Myrjam de Graaf, projectleider namens Wageningen Environmental Research.

24 partijen

Het project wordt mede gefinancierd door de topsectoren Agri & Food en Water & Maritiem. De volgende partners zijn betrokken in de financiering en uitvoering van het samenwerkingsproject KLIMAP: Waterschap Aa en Maas, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap De Dommel, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Limburg, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn en Ijssel, Provincie Noord-Brabant, Provincie Gelderland, Provincie Limburg, STOWA, LLTB, KWR Water Research Institute, Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Lifestock Research, Wageningen Universiteit, Radboud Universiteit, Louis Bolk instituut, Van den Borne projecten, KnowH2O, Kuipers Electronic Engineering en Barth Drainage.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Slechte zaak. Ik weet de conclusie al maar dat geldt ook voor de onderzoekers en de opdrachtgevers. Conclusie is niet leuk voor de zandboeren.

 • haj146

  Dat is zo simpel als het maar kan, meer MEST erop. Hier kun je het op d streep af zien waar is overlapt met de bemester. Mest houdt water vast en zorgt voor organische stof. Simpel als maar kan

 • kleine boer

  Haj146 Dat heb je mooi goed zonder onderzoek ....en wat je dubbel raakt met kunstmest zie je amper.

 • Gat

  Gewoon stront erop. Goed bemest dan kan het veel hebben. Plus jonge wei verdroogt niet zo snel dan oude

Of registreer je om te kunnen reageren.