Home

Nieuws 1 reactie

NVWA controleert extra tijdens hitte

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controleert extra op dierenwelzijnseisen vanwege de hoge temperaturen deze week. De autoriteit zegt handhavend op te treden als er onnodig lijden ontstaat als gevolg van hittestress bij dieren.

Vanwege het warme weer wordt ook het nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen van kracht. Veetransporteurs laden de wagens minder vol en besteden extra aandacht aan ventilatie of andere koelingsmogelijkheden. Dierenartsen van de NVWA kunnen op de minder warme momenten van de dag exportcertificeringen uitvoeren.

Ook kunnen er op slachterijen aangepaste keuringstijden aangevraagd worden indien ter plaatse extreme temperaturen verwacht worden, zodat aanvoer van slachtdieren op het heetst van de dag vermeden kan worden.

Bescherming in de stal

Ook dieren in de stal moeten beschermd worden tegen de extreme hitte. Zo moet er voldoende drinkwater beschikken en moeten ze beschermd worden tegen de felle zoen. Ventilatiesystemen in de stal moeten in staat zijn de temperatuur in de stal binnen aanvaardbare grenzen te houden.

Meldingen over dieren met mogelijke hittestress worden door de NVWA op risico geanalyseerd. Als de controledienst het nodig vindt, kan een veehouder een telefoontje of een inspectie van de NVWA verwachten om maatregelen te treffen.

Eén reactie

  • farmerbn

    En ik dacht dat het over scholen, verpleegtehuizen en bussen ging.

Of registreer je om te kunnen reageren.