Home

Nieuws 1 reactie

LTO wil minder bodembeleid, maar meer beheer

LTO onderschrijft de constatering van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dat bodemkwaliteit meer aandacht verdient, maar wil dit niet oplossen met een strenger beleid.

Er moet juist snel meer praktisch bodembeheer komen, stelt LTO in een reactie op het adviesrapport 'De bodem bereikt?! van Rli.

Ook wordt het boerenbelang onderschat, vindt LTO-portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit Claude van Dongen. “De aandacht, investeringen en vakmanschap die de afgelopen jaren door een steeds bredere groep landbouwers voor verbetering van de bodem worden aangewend, is in de rapportage onvoldoende belicht, terwijl daar de gewenste verandering vandaan moet komen.”

Doelen stellen

De belangenorganisatie ziet de aanbeveling van Rli aan het kabinet om met wet- en regelgeving te sturen op vitalere bodems niet als de oplossing. “Onze ervaring leert dat meer middelvoorschriften, vastgelegd in wet- en regelgeving, in het algemeen vaak averechts uitwerken voor integrale doelen die gesteld worden aan onze leefomgeving.” LTO pleit voor het stellen van doelen, in plaats van het voorschrijven van middelen.

Eén reactie

  • glasbak

    Als het aan de raad ligt bewerkt elke boer dadelijk met een Ford 2000 zijn stukje land terwijl hij in dienst is van een consumenten collectief. Helaas deel ik dit toekomstbeeld niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.