Home

Nieuws 1 reactie

LTO vindt Gezondheidsraad op eigen pad

De land- en tuinbouw wil graag minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, maar dat moet dan ook worden mogelijk gemaakt.

Dat stelt LTO Nederland in een reactie op het advies van de Gezondheidsraad, waarin wordt opgeroepen het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen. In een persbericht stelt LTO dat het advies van de Gezondheidsraad de ingeslagen weg van boeren en tuinders onderschrijft.

We moeten naast omwonenden óók de gewassen gezond kunnen houden

“Veilige gewasbeschermingsmiddelen zijn ook voor ons van groot belang – we werken er zelf mee en onze gezinnen wonen in de buurt van de percelen”, aldus Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO. Dat de Gezondheidsraad uit voorzorg aandringt op de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, krijgt bijval van Baecke. “Daar staan we achter, maar het moet ons wel mogelijk worden gemaakt. Zo moeten er snel goede oplossingen worden gevonden voor een aantal knelpunten waar we al een tijd mee zitten – we moeten naast omwonenden óók de gewassen gezond kunnen houden.”

Veilig werken

Baecke zegt dat risico’s zoveel mogelijk moeten worden vermeden en dat boeren en tuinders alle voorzorgsmaatregelen moeten treffen voor veilig gebruik van middelen. LTO herkent zich niet in de opmerking van de Gezondheidsraad dat telers geen prioriteit geven aan veilig werken. “Verdere verbetering is altijd mogelijk, maar de vele inspanningen op dit vlak moeten niet zomaar onder het tapijt worden geveegd. Daarbij moet niet worden vergeten dat de snelle opeenvolging van nieuwe regels en voorschriften per definitie een uitdaging zijn.”

Eén reactie

  • Gerard Kuipers

    Vermindering van gewasbeschermingsmiddelen? laat me niet lachen als ik zie wat voor een gemaaide grasrommel uit bermen en sloten rechtstreeks op het land wordt uitgereden dan gaat dit alleen maar gepaard met méér bestrijdingsmiddelengebruik om al het onkruid en ziektes te bestrijden. Ook Bokashi is hetzelfde laken een pak ook daar gaan de onkruiden en ziektekiemen niet van kapot, de enigste wijze van gegarandeerde goede verwerking is composteren . Als dit compost dan gebruikt wordt heb je een hogere opbrengst met lagere (gewasbeschermings)kosten door beter bodemleven en betere waterhuishouding.

Of registreer je om te kunnen reageren.