Home

Nieuws 5 reacties

LTO: stikstofaanpak samen met andere sectoren

De landbouw moet samen met andere economische sectoren zoeken naar oplossingen voor de stikstofproblematiek. Dat zegt LTO Nederland.

De landbouworganisatie sluit zich aan bij werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW in een gezamenlijke brief aan kabinet en parlement met een pleidooi voor voldoende ontwikkelingsruimte. De Tweede Kamer debatteert donderdag 18 juni over de stikstofproblematiek.

Nederland nog steeds grotendeels op slot

De drie werkgeversorganisaties stellen dat Nederland nog steeds grotendeels op slot zit door de stikstofcrisis. Veel investeringen worden belemmerd doordat de vergunningverlening spaak loopt, aldus de werkgevers. “Het gaat daarbij om verduurzaming van de industrie en de land- en tuinbouw en om belangrijke investeringen in infrastructuur voor wegen, spoor en energie en woningbouw.”

Vergunningverlening essentieel

Kabinet en parlement moeten snel zorgen voor een uitweg uit de impasse, waarbij vergunningverlening essentieel is. De werkgevers bepleiten niet alleen vergunningen te geven voor bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof konden volstaan met een melding. Werkgevers stellen dat er te veel bedrijven zijn zonder een definitieve en juridisch houdbare vergunning. Die vergunningen moeten definitief worden verstrekt. “Dat helpt veel ondernemers uit een onzekere positie, die ongewenst is.”

Haalbare en realistische doelstellingen

LTO Nederland wijst in een toelichting op de website dat haalbare en realistische doelstellingen met een veilige drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot het meest werkbaar is. Daarbij moeten geen doelen worden nagestreefd (zoals uit het advies van Remkes) die niet kunnen worden gerealiseerd (volgens het Planbureau voor de Leefomgeving). Volgens LTO moeten werkgevers gezamenlijk optrekken, om te voorkomen dat de landbouw wordt leeg getrokken door de andere sectoren.

Voldoende perspectief voor economische ontwikkeling

De gezamenlijke provincies roepen het parlement op te zorgen voor voldoende perspectief voor economische ontwikkeling. Zij wijzen erop dat de woningbouw in veel gebieden nog volledig op slot zit door de stikstofuitspraak van de Raad van State, nu een jaar geleden. Naast innovaties (waarbij de uitstoot van stikstof omlaag gaat) bepleiten de provincies een gebiedsgerichte aanpak waarbij de stikstofdruk op natuurgebieden afneemt. Provincies willen niet dat de gebiedsgerichte stikstofwinst wegvloeit in landelijke ontwikkelingsruimte. “De gebiedsaanpak is echter geen tovermiddel waarmee alle problemen worden opgelost”, aldus de provincies in een gezamenlijke verklaring.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • Alco

  Het LTO moet er voor zorgen dat de landbouw alleen maar uit coulance mee doet.
  De landbouw legt namelijk veel meer vast dan dat het uitstoot.
  Heel anders is het gesteld met de andere uitstoters die delfstoffen souperen.

 • kleine boer

  alco en wijzen op de vergunningen die de landbouw heeft en de industrie amper

 • trekker123

  Het gaat niet om wat de landbouw vastlegt, het gaat om wat er in de 'kwetsbare natuur" terecht komt. Maar er hangen geen kaartjes met een afzender aan de stikstof moleculen die neerdwarrelen. En zowel het meten als het rekenen aan de stikstof uitstoot is zo ingewikkeld en met mitsen en maren omgeven dat niemand dat kan doorzien en dus ook niet kan controleren. Dat is handig zoeken naar een oplossing!

 • fietskip

  Het is niet een probleem van de landbouw dat de Overheid niet realiseerbare doelstellingen hebben aangenomen maar meer een probleem van de Overheid zelf! De landbouw heeft de laatste jaren al fors geinvesteerd in reductie. Als de rest van de sectoren dat ook hebben gedaan net zo veel als de landbouw mogen ze weer komen praten. We moeten ons niet met een kleine subsidie laten verleiden. Als de landbouw het probleem van de samenleving moet oplossen dan mag de samenleving het ook betalen en niet weer alleen de boer.

 • René de jong

  Indienen gewijzigde/aangepaste Wnb zoals bedoeld is in de HR.
  Landelijke beoordeling van de natuur loslaten en ook dit zoals bedoeld in de HR per gebied bekijken, ligt al klaar genoemd; SDF voor ieder gebied.

  KDW kan wel naar 5, 50 of 500 mol, het gaat om het behoud van natuur (ook)conform HR. Voorbeelden genoeg met BEREKENDE schade en toch prima rapport cijfers.
  Lees alle stukken van Dr. N.M. Gerrits en u zult zien dat hij dit alles al heeft voorspeld (Aerius niet geschikt, KDW onhaalbaar, discutabele medewerking van RvS, bewuste sturing van LNV, foutieve info bij vaststelling nb-wet in 2005 etc.etc.).

  Een KDW van 5 millimol is waanzin bij een natuurlijke (kringloop)depositie van enkele mollen al eeuwen lang. Immers bij het verteren van planten en bladeren komt ook gewoon ammoniak vrij.
  Alleen al dit gegeven is bij de vaststelling van de nb-wet nooit in beeld geweest, een politieke blunder.
  Lees; Ammoniakkunde voor dummies www.
  foodlog.nl/artikel/waarom-het-rivm-steeds-onder-vuur-ligt-ammoniakkunde-voor-dummies/

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.