Home

Nieuws 7 reacties

LTO en Mesdagfonds blij met advies over Aerius

LTO Nederland ziet de eerder aangekaarte tekortkomingen in de stikstofcalculator Aerius bevestigd in het vandaag verschenen advies van de commissie-Hordijk. Het Mesdag Zuivelfonds is blij met de toetsing van het stikstofmodel, maar vindt wel dat er nog meer aanpassingen moeten komen.

Volgens LTO is een verhoging van de drempelwaarde nu een logische stap. Dat schrijft LTO in een reactie op het rapport van het adviescollege ‘Meten en berekenen stikstof’. Trienke Elshof, portefeuillehouder stikstof van LTO, wijst op het belangrijkste bezwaar: De onbalans tussen detail die het stikstofbeleid vraagt en de onzekerheid bij de berekening van depositie. “Alles tot achter de komma willen regelen, werkt niet als de vergunningverlening is gebaseerd op modellen die daarvoor te onnauwkeurig zijn.’

Kijken naar gemiddelden

LTO kan zich vinden in het advies dat de berekeningen niet meer op het niveau van zeshoekjes van 1 hectare moet gebeuren, maar dat er gekeken moet worden naar gemiddelden in een bepaald Natura 2000 gebied. Volgens LTO is het mogelijk om een realistische drempelwaarde te hanteren omdat de komende jaren de stikstofemissies gaan dalen. LTO kan zich eveneens vinden in het advies dat verschillen in modellen tussen sectoren en landen niet wenselijk zijn. Er is nu een model voor verkeer en een model voor industrie en landbouw. En dat er meer gemeten moet worden en bovendien nog eens goed gekeken wordt naar de diverse emissiefactoren, zoals de commissie ook aangeeft.

Betere samenwerking

Tot slot bevestigt LTO de noodzaak van een betere samenwerking tussen EU-landen, zoals de commissie dat signaleert. Volgens de belangenbehartiger is niet uit te leggen aan leden dat landen op basis van dezelfde richtlijn verschillende rekenmethoden en modellen hanteren. Vooral ook gezien de grote verschillen in drempelwaarden die in België en Duitsland bijvoorbeeld veel hoger liggen.

Mesdagfonds: Aerius niet meer geloofwaardig

Het Mesdag Zuivelfonds is blij met de uitkomsten van de commissie en ziet de eigen kritiek op het model bevestigd. Projecten worden stilgelegd vanwege een stikstoftoename van 0,01 gram terwijl de berekening zelf een onzekerheid telt van soms 10 tot 20 kilo stikstof. “Het is goed om te zien dat de commissie-Hordijk een belangrijke conclusie uit onze onderzoeken onderschrijft”, stelt voorzitter Jan Cees Vogelaar. Volgens Vogelaar bevat het advies Hordijk zoveel bemerkingen dat Aerius niet meer geloofwaardig ingezet kan worden voor de spoedwet Stikstof.

Vogelaar wijst erop dat onderzoeken van het Mesdagfonds al vaker tot commotie hebben geleid. En dat zaken uiteindelijk worden aangepast. Hij noemt onder meer de uitstoot van koeien voor stikstof en fosfaat en de ammoniakemissies bij bemesten.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • f.p.zomer

  Daar doen we verder niks mee.

 • kleine boer

  Even de reactie van Bennie afwachten ....

 • yep

  maar gaan we er dadelijk met een nieuw systeem op vooruit of misschien wel achteruit? that's the question?

 • brutus71

  Chaos, voor de verkiezingen gebeurd er niks meer in het stikstof dossier

 • Bennie Stevelink

  @f.p.zomer, wat moeten we er mee doen?

 • anton1937

  Terecht wordt de Aerius meting aangepast nu lijkt dat deze rekenmethode niet deugt. Het zelfde geldt voor de V-Stacks meting die bij de stankmeting bij veehouderijen gebruikt wordt. Voorbeeld voor bouwvergunning voor een woning in het buitengebied en een veehouderij in de buurt wordt een hogere stankuitstoot bere kend als er twee veehouderijen die gezamenlijk evenveel stankuitstoot hebben??

 • Gat

  Ik vind het überhaupt knap dat een computer de depositie kan berekenen. De reinste onzin. Er zijn zoveel factoren die beïnvloeden. Daarbij als je van tevoren niks of slecht meet, hoe kun je dan een computermodel bouwen. Dat is dan gewoon bouwen naar een uitkomst die men wenst.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.