Home

Nieuws

LTO en Gasunie staken uitwerking leidingenakkoord

LTO Nederland en Gasunie hebben de verdere uitwerking van het akkoord over gasleidingen gestaakt.

Beide partijen hebben een verschil in inzicht over de mogelijkheid voor de grondeigenaar om het zakelijk recht bij het einde van de lopende termijn te beëindigen. De beslissing heeft geen invloed op lopende overeenkomsten. Dat meldt LTO Nederland.

Zakelijk recht

Begin dit jaar bereikten beide partijen nog een principeakkoord over de aanleg van aardgasleidingen door boerenland. De uitwerking zou daarna volgen. In het principeakkoord zijn destijds al wijzigingen opgenomen, bijvoorbeeld dat het zakelijk recht niet meer wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, maar voor een periode van 35 jaar met stilzwijgende verlenging. LTO wil nu echter de mogelijkheid voor de grondeigenaar opnemen om het zakelijk recht bij het einde van de lopende termijn te beëindigen. Ook wanneer de leiding op dat moment nog steeds in gebruik is voor algemeen belang, zoals energietransport. Maar daar is Gasunie het niet mee eens. Daarom is besloten om de uitwerking van de standaard overeenkomst te staken.

Tarieven gewasschade

Daarmee eindigt de samenwerking tussen LTO en Gasunie in de huidige vorm. De partijen onderzoeken of zij hun samenwerking op een ander vlak voort kunnen zetten. Zo stellen beide partijen jaarlijks de de schadevergoedingstarieven op. De tarieven voor het teeltseizoen 2020/2021 zijn onlangs nog in goed overleg opgesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.