Home

Nieuws 17 reacties

LTO: advies Remkes schiet tekort

LTO Nederland vindt het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek ernstig tekort schieten. “Als enige recept wordt nóg meer borging en regelgeving voorgesteld”, aldus LTO in een eerste reactie.

LTO vindt dat goed gekeken moet worden naar de vraag of de huidige natuurregels nog wel kunnen worden volgehouden in ‘een dichtbevolkt en ondernemend land in een vruchtbare delta’.

‘Doodlopende tunnel’

LTO-bestuurder Trienke Elshof zegt dat Nederland “met vele onhaalbare kritische depositiewaarden (...) een doodlopende tunnel is ingelopen”. Elshof verwijst naar het Planbureau voor de Leefomgeving, dat eind vorig jaar concludeerde dat in zeker 44 gebieden nog te veel stikstofbelasting is, zelfs als alle activiteiten in Nederland worden geschrapt. “Het advies van Remkes om in 2040 vrijwel overal onder de kritische depositiewaarden te komen, roept dus vragen op.”

Schouten: ambitie niet bijstellen

Landbouwminister Carola Schouten is niet van plan de ambitie voor het verminderen van de stikstofdepositie in 2030 zo bij te stellen dat ze daarmee in lijn komt met het Adviescollege Stikstofproblematiek. De minister zegt dat het kabinet heeft gekozen voor een vermindering van de depositie van 26% in 2030. Dat is niet weinig, vindt de minister, die daarbij aangeeft dat wel een balans gevonden moet worden tussen wat nodig is en wat mogelijk is.

Europese regels

Daar komt bij dat de Europese regels geen doelen stellen in cijfers aan de mate van natuurherstel. Het moet duidelijk zijn dat er verbetering is van de natuur. Dat wil het kabinet bewerkstelligen door een gecombineerd pakket van natuurverbetering en stikstofvermindering, waarbij ook geld is uitgetrokken voor het vrijwillig uitkopen van bedrijven. Remkes waarschuwt overigens voor die vrijwilligheid. Niet elk bedrijf dat vrijwillig deelneemt aan de regeling, zorgt ook voor een evenredige vermindering van de stikstoflast op natuur, aldus Remkes.

Juridische borging

Schouten is het met de Commissie-Remkes eens dat welke regeling er ook komt, die juridisch geborgd moet zijn. De minister denkt die borging in de concept-wet te hebben aangebracht. Remkes denkt dat de plannen van het kabinet vooral bestaan uit goede voornemens, maar niet uit juridisch houdbare doelen. “Dit is anders dan het programma aanpak stikstof”, aldus een woordvoerder van de minister.

Schouten heeft nog geen inhoudelijke reactie op het voorstel om een afrekenbare stoffenbalans in te voeren. Die moet volgens Remkes in de plaats komen van de huidige systemen met dier- en fosfaatrechten. Remkes zegt dat de minister naar Brussel moet om de afrekenbare stoffenbalans te bepleiten.

Laatste reacties

 • vandenbrandcv1

  dit weekeinde liep ik door een natura 2000 gebied en mijn schoenen waren besmeurd met ganzenstront. ongelofelijk wat een smeerzooi daar op de grond. wat moet je dan nog zeggen over fosfaat en stikstof uitstoot daar ter plekke. begrijpt u het nog???????

 • Kelholt

  Niemand begrijpt het @vandenbrandcv1 ook Remkes zelf niet maar zijn opdracht was duidelijk: Jaag de boeren van hun land.

 • Drikus Dekker

  Vandenbrandcv1 & kelholt ook jullie snappen het ,mooi geplaatsts stukje mag gemeld worden en laat je niet gek maken ....

 • CornelisVD

  - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • HeinCarien

  Wanneer je reageert ga je ook akkoord met de regels.....netjes verwoordt hierboven........ Hoe zeg je dat ook alweer. Aardige kerel...zolang zijn mond maar niet open gaat.

 • Mbmb

  Iedereen die dit leest: als de sodemieter reageren op de internet consultatie wet stikstofreductie. Het kan nog tot woensdag dus breng je eigen belangen of algemene zaken in! Doe het direct! Er is enorm veel kennis onder boeren en als wij het zelf niet inbrengen, wie gaat het dan doen. De natuurgasten hebben inmiddels honderden reacties ingezonden, alles over de natuur etc. Maar 1 van LTO en een enkele boer, maar dat doet geen recht aan onze belangen. Dus inspreken, alles wat je wil, ook gewoon het belang van het eigen bedrijf. Leg het uit zodat onze

 • vandenbrandcv1

  cornelis, juist koop boeren uit en ga lekker bouwen op die grond, kan je nog meer schelden op de overige boeren, die nog meer/ grotere biodiversiteit en omgevings eisen zouden moeten leveren, zonder enig verdienmodel. omdat door versteening het landbouwoppervlakte steeds kleiner word. waarom sloop je niet je eigen hut en geef de grond terug aan de natuur???? zo niet, dan denkt u alleen maar aan GELD.

 • anton1937

  Remkes rapport neemt de RIVM metingen als waarheid aan,maar het RIVM kan stikstof niet meten in de hogere luchtlagen, omdat de rader de NOX uitstoot van de industrie en de vliegtuigen niet meet en daarom stelt het RIVM dat 30% van de stikstof uit het buitenland komt, ik ben het eens met de Kabinetsvoorstellen en de LTO reactie die realistischer en haalbaar zijn. Remkes rapport is onrealistisch

 • kanaal

  van welke partij is remkes ook alweer?

 • Gat

  Anton1937, rvim heeft reken en computer modellen en geen enkele meting. Het is een instantie om de plannen van de overheid kracht bij te zetten. Totaal niet onafhankelijk en betrouwbaar.
  Kijk met de corona, ze lullen maar wat.

 • CornelisVD

  Mijn reactie is weggecensureerd omdat kritiek hier niet op prijs gesteld wordt.
  Totaal aso. Als boeren niet zelf inzien dat ze met hun intensieve veeteelt de natuur en de maatschappij enorme schade toebrengen om hun zakken te vullen met europese subsidies kan ik die niet meer serieus nemen.
  Kop in het zand noem ik het.
  En zee egocentrisch.

 • JanBraakman

  @CornilisVD Reacties worden niet weggehaald vanwege de kritiek die wordt geuit. Reacties worden weggehaald als ze niet voldoen aan de regels. Lees de regels hieronder nog maar even na.

  Regels rond reageren
  De reactiemogelijheid op Boerderij.nl is bedoeld voor discussies over de inhoud van het artikel, toevoegingen op/aan artikelen en tips voor en vragen aan de redactie.
  Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Je dient je te houden aan de wettelijke regels en algemene fatsoensnormen.

 • Alco

  Cornelis.
  Van ons mogen de subsidies direct verdwijnen want ze worden door marktwerking in de kostprijs verrekend en komen terecht bij een nog goedkoper voedsel pakket
  Maar we worden door die lagere prijs wel afhankelijk gemaakt van die subsidie en moeten ons daardoor als een schoothondje gedragen.
  Intensieve veeteelt is juist duurzamer en dus beter voor behoud van natuur en de maatschappij moet juist dankbaar zijn voor de inkomsten, waardoor er een sociaal beleid gevoerd kan worden.
  Ik snap niet dat mensen dat niet begrijpen.
  Als de veeteelt er niet zou zijn moet er nog veel meer natuur opgeofferd worden voor de menselijke voeding.
  Een mens heeft dus voeding nodig en grond de mest om te groeien.

 • nvanrooij1

  Cornelisse
  Deze bijdrage van jou kunnen ze ook wel wegcensureren want onzin viert hoogtij.
  De gemiddelde subsidie in Nederland per Ha is 250 euro per jaar . Voor de consument en dus ook voor jou betekent dit een goedkoop voedselpakket , maar jij zult dit wel niet nodig hebben want jij leeft denk ik van gebakken lucht.De natuurgebieden hebben een subsidielast van 1800 euro Per ha per jaar. De komende 10 jaar wordt bovenop dit bedrag nog eens 15000 euro per ha uitgegeven.
  En dan hebben we nog een natuurbeleid voor een paar natuurfreaks met slecht beheer . De belevingswaarde voor de burger wiens belastingcenten daarvoor nodig zijn , is nagenoeg nihil.

 • ENDE902

  Vanrooij,
  Een goede opmerking over die 1800 euro per ha per jaar, die er van de overheid wordt gevangen. Daar valt ons glb-geld in het niet. Daar komt nog bij dat een gedeelte van deze gronden in gebruik wordt gegeven aan boeren en daar dus nog een keer geld voor wordt gevangen.
  Het verdienmodel van de Natuurmensen zit wel goed.
  Mij is niet bekend of dit voor alle Natuurgebieden geldt.

 • vandenbrandcv1

  cornelis, ik had ook liever gezien dat boerderij de echte kritiek zouden laten staan. en u schelt kanonage weg strepen. groeten.

 • Bennie Stevelink

  @Cornelis, u verkeert blijkbaar in de veronderstelling dat er subsidie wordt gegeven op veehouderij? Dat is dus onjuist, er wordt subsidie gegeven op grond. Hoe meer grond hoe meer subsidie. Grondgebonden bedrijven, natuurinclusieve boeren en biologische boeren beuren daardoor meer als een intensieve boer.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.