Home

Nieuws 3 reacties

Kamer wil herleving van bossenregeling

De Tweede Kamer wil de bossenregeling nieuw leven inblazen.

In een motie van Paul Smeulders (GroenLinks) en Sandra Beckerman (SP) wordt de regering verzocht uit te zoeken of in het nationaal strategisch plan een hernieuwde bossenregeling kan worden vormgegeven.

Agrarische bestemming behouden

In het nationaal strategisch plan geeft Nederland uitwerking aan de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Tweede Kamer vindt dat in het nationaal strategisch plan moet worden ingezet ‘op een breed pakket aan maatregelen voor de aanleg van natuur en bos’. Het parlement zegt dat boeren betaald moeten krijgen voor de aanplant van bossen op hun grond, die daarbij de agrarische bestemming moet behouden. De motie kreeg brede steun in de Kamer, regeringspartij VVD stemde tegen.

De Europese Commissie heeft lidstaten opgeroepen hun boeren te stimuleren meer bos aan te leggen. Bosaanplant kan helpen bij het vastleggen van CO2 en het behoud van biodiversiteit. Bovendien kan boomaanplant de duurzame houtproductie stimuleren.

Een Kamermeerderheid wil ook dat monumentale bomen op de lijst van rijksmonumenten komen. Er bestaat al een landelijk register van monumentale bomen. De lijst kan wat de Kamer betreft worden aangeduid als rijksmonument.

Laatste reacties

 • Firma Vellenga

  Wij willen best bomen planten, vind het ook wel leuk om er bij te hebben. Maar wij kunnen de grasopbrengst niet missen. Zo zullen er meer boeren zijn. Dan mag er wel heel veel tegenover staan om dit te compenseren. De boeren die wel genoeg land hebben zien er vaak niet veel heil in met bomen. Maar kom maar op met een leuk voorstel. Ik had al ergens gelezen dat een voedselbos een leuk inkomen geeft. Soms nog meer dan de veehouderij

 • Dre van Helmond

  60 jaar geleden waren alle bossen lanbouw grond.
  Nu worden die bossen ontbost omdat het verschralde natuur moet worden.
  Dat komt nooit goed

 • vraagteken

  Ik snap niet dat iets dat CO2 opneemt plaats moet maken voor iets dat CO2 moet opnemen

Of registreer je om te kunnen reageren.