Home

Nieuws

Kabinet: middelengebruik beter volgen

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de blootstelling eraan zal beter worden gevolgd.

Dat zeggen landbouwminister Carola Schouten en haar collega Martin van Rijn (Medische Zorg) naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad over de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden.

Blootstelling middelen

Monitoring van gebruik en blootstelling is een van de aanbevelingen van de Gezondheidsraad. Volgens het kabinet kunnen telers van elkaar leren, als ze inzicht krijgen in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien komt er dan ook meer duidelijkheid over de blootstelling van telers, hun gezinsleden en omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid.

De Gezondheidsraad zegt dat er in Nederland geen aanwijzingen zijn dat ernstige acute vergiftigingen door chemische gewasbeschermingsmiddelen vaak voorkomen. Er zijn ook geen aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan lagere concentraties leidt tot “substantiële gezondheidseffecten, zoals de ziekte van Parkinson of schade aan de neurologische ontwikkeling van ongeboren kinderen”.

Dat neemt niet weg dat ook het beleid van het kabinet er – samen met de sector – op gericht is het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Samen met onder andere het agrarisch bedrijfsleven, waterbedrijven en maatschappelijke organisaties werkt het kabinet aan een uitvoeringsprogramma om de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen te verminderen.

Nieuwe teeltsystemen

Onderdelen van het uitvoeringsprogramma zijn de versterking van het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe teeltsystemen, vergroting van de weerbaarheid van gewassen, experimenteerprojecten om innovatieve teeltconcepten en precisielandbouw in de praktijk te brengen, en begeleiding van boeren bij de omschakeling naar andere landbouwmethoden. Tegelijk zal Nederland in Europa blijven aandringen op een versnelde toelating van laag-risicostoffen en -middelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.