Home

Nieuws 5 reacties

Hoger nitraatgehalte in grondwater door droogte

De droogte in 2018 heeft voor een stijging van het nitraatgehalte in het grondwater in 2019 geleid. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage over derogatiebedrijven.

Ondanks de stijging bleef het nitraatgehalte gemiddeld onder de norm van 50 mg/l. Alleen in het lössgebied kwam het nitraatgehalte in 2018 met 65 mg/l al boven de norm. In de kleiregio was de stijging in 2018 het grootst: van 14 mg/l in 2018 naar 42 mg/l in 2019. Dit komt mogelijk ook door een andere meetmethode, hier wordt het uitspoelingswater, op bedrijven met buisdrainage, in drainwater in plaats van in grondwater bemonsterd. Door de droogte is het stikstofoverschot in de bodem met 12% gestegen in vergelijking met de voorgaande jaren.

Minder nitraat opgenomen vanwege droogte

Op zandgrond met de lage derogatienorm (230 kg N/ha) steeg het in deze periode van 41 naar 49 mg/l, bij de overige zandgronden van 17 naar 22 mg/l. Het nitraatgehalte in het grondwater onder veen is laag, maar verdubbelde wel van 7 naar 15 mg/l. Volgens de onderzoekers is er geen sprake van een trendbreuk, maar is de stijging vooral het gevolg van de droogte. Bij minder gewasgroei als gevolg van droogte wordt er ook minder nitraat opgenomen en spoelt er meer uit.

Overschrijdingen op bedrijfsniveau

Hoewel de nitraatconcentratie gemiddeld gezien lager is dan 50 mg/l, wordt deze norm op bedrijfsniveau soms wel overschreden. In Zand 230 heeft 28% van de bemonsterde bedrijven een nitraatconcentratie in het uitspoelingswater hoger dan 50 mg/l; in de Lössregio 45% en op klei is dit op 9% van de bedrijven. Door de droogte is het stikstofoverschot in de bodem met 12% gestegen in vergelijking met de voorgaande jaren.

Derogatie

Eerder liet landbouwminister Carola Schouten al weten dat de gevolgen van de droogte op de waterkwaliteit parten heeft gespeeld bij de onderhandelingen over een nieuwe derogatie in Brussel.

Laatste reacties

 • Gebageit

  Zal wel weer tegen ons gebuikt gaan worden

 • agratax(1)

  Zou het niet verstandig zijn als we als boeren ons bemestingsbeleid gaan aanpassen aan drogere omstandigheden in voorjaar en zomer. In landen met een droger klimaat is de standaard bemesting lager dan in Nederland en meer afgestemd op de Te Verwachten opbrengst (lager dan bij ons). Misschien moeten er aan wennen, dat er minder groeit in droge hete zomers en ons beleid daarop aanpassen.

 • eenvoudige boer

  Je kunt in de lente met bemesten toch niet weten of het een droge of een groeizame zomer gaat worden.
  Als je in de lente te laag met de basisbemesting begint, kun je dat in een groeizaam jaar niet meer in de zomer nog bijcorrigeren. Dat kost gegarandeerd opbrengst.
  Met deze wettelijke minimale bemestingsnormen kun je al geen maximale opbrengst meer halen.

 • ardlegters

  Het beste zou zijn dat per boer de nitraatnorm wordt bepaald. wie er dan overheen gaat moet minder bemesten of zijn strategie aanpassen. Wie er onder blijft kan eventueel meer bemesten.

 • sanderheerink90

  Goed idee ardlegters. Werkt prima met de juiste buren. Aangekochte of nieuw gepachte grond waar een voorganger het niet zo nauw nam

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.