Home

Nieuws 6 reacties

Coalitie kauwt op advies Remkes

Het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (commissie-Remkes) blijkt voor de 4 regeringspartijen lastig te verteren. Vooral de aanbeveling om de doelstellingen beter te borgen in regelgeving ligt gevoelig. De 4 partijen waren het er dinsdag 16 juni aan het eind van de dag nog niet over eens.

Maandag 15 en dinsdag 16 juni hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in verschillende geledingen met elkaar overlegd over het vervolg dat het kabinet kan geven aan de aanbevelingen van Remkes. In grote lijnen adviseert Remkes om een veel grotere reductie van de stikstofemissie als doel te stellen. Het kabinet streeft een vermindering van de stikstofdeken met 26%, terwijl Remkes een halvering adviseert. Bovendien vindt Remkes dat de doelstelling voor 2030 beter moet worden vastgelegd. Het kabinet heeft een streefwaarde vastgesteld, die weliswaar wordt nagestreefd, maar die niet wettelijk afdwingbaar is. Remkes zegt dat het kabinet zich moet verplichten een resultaat te behalen.

Raad van State kritisch

CDA en VVD zijn huiverig voor een verplichting die wettelijk afdwingbaar is. Het succes dat Urgenda via de rechter heeft behaald in de klimaatwetgeving, speelt hierbij op de achtergrond mee. De vrees is echter dat de Raad van State als adviseur over wetgeving kritisch zal zijn over een wet waarin niet is voldaan aan de borging waar Remkes op hamert.

Binnen de coalitie worden verschillende opties bekeken, waarvan er een is om de resultaatverplichting achter de hand te houden als blijkt dat vrijwillige stikstofreductie niet tot voldoende resultaat leidt.

Kabinet komt met oordeel

Donderdag 18 juni praat de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Het kabinet zou in de aanloop van dat debat nog met een oordeel komen over het advies van Remkes. De coalitiepartijen lijken het er wel over eens dat de doelstelling van tenminste 26 % vermindering van de stikstofuitstoot niet hoeft te worden aangepast.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • Maas1

  Als je nu al weet dat MOB nu al naar de rechter stapt, moet je vooral zaken vast gaan leggen zowel ondernemers als de politiek lopen dan van de gaffel in de greep.

 • Gebageit

  Daar moeten ze niet op kauwen maar vlug uit tuffen. Europa zegt alleen maar dat er niet meer maar minder stikstof op natura 2000 mag neer komen.

 • Peerke1

  Remkes is echt geenen Boer. Als boer zal hij het ook niet ver schoppen.

 • anton1937

  Europa zou niet zo vervelend zijn als het kabinet Kok1 in 1994 meteen alles aanvaarde met de stikstof depositie op natura 2000 gebieden. Mevr de Boer(PvdA) kwam juichend terug uit Brussel na EU overleg dat zij het milieu in Nederland gered had. De VVD inclusief Geert Wilders nu PVV was het daar meen eens. Remkes had Schiphol en de luchtvaart moeten aanpakken maar dat durft hij niet en mag dat ook niet van de VVD inclusief Rutte. De NOX en fijnstof uitstoot uit vliegtuigen en Tata Steel is verreweg de grootste stikstof en luchtvervuiler die eerst aanpakken dan kijken wat de landbouw nog moet doen. Het paard voor de wagen spannen maar niet de boeren met een zweep slaan.

 • Maas1

  Al haal je de laatste koe weg en trap je de laatste boer het land uit,verbied je elke economische activiteit en jaag alle mensen het land uit dat nog wordt de KDW overschreden op stikstof gevoelige natuur door stikstof aanvoer uit het buitenland!
  Sinterklaas komt niet met de boot, stikstof komt met de boot!

 • kleine boer

  Maas1 😁👍👍

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.