Home

Nieuws 1 reactie

Cluster landbouw stoot 2,5% minder CO2 uit

Het cluster landbouw, industrie en bouw stootte 2,5% minder CO2 uit in het eerste kwartaal van 2020.

De Nederlandse agrarische sector heeft – samen met de industrie- en bouwsector – in het eerste kwartaal van dit jaar 2,5 % minder CO2 uitgestoten dan in diezelfde periode vorig jaar. In het laatste kwartaal van 2019 was er juist nog een stijging zichtbaar van 2,6% in het cluster. Dat blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers over de CO2-emissies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees verder onder de foto

Meetstation van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het meetstation maakt deel uit van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, dat onder meer stikstofdioxide meet. - Foto: ANP
Meetstation van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het meetstation maakt deel uit van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, dat onder meer stikstofdioxide meet. - Foto: ANP

Een derde van uitstoot uit cluster

Landbouw, industrie en de bouw waren in het eerste kwartaal van 2020 goed voor ruim een derde van de totale CO2-uitstoot. Energie-, water-, en afvalbedrijven volgen met ruim 23%. Huishoudens maken de top drie CO2-uitstoters in Nederland compleet, met bijna 22%.

De daling van de uitstoot in het landbouwcluster is vooral te verklaren door krimp in de industriële sector, volgens een woordvoerder van het CBS. Welk aandeel de landbouw precies heeft binnen het cluster, is op basis van de kwartaalrapportage niet te zeggen. Volgens de CBS-woordvoerder wordt dat verder behandeld in het jaarrapport.

Totale CO2-uitstoot fors lager

De totale Nederlandse CO2-uitstoot was in het eerste kwartaal van 2020 met 8,7% fors lager dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Gecorrigeerd voor het weereffect komt die daling neer op 7,5%.

De daling van 2,5% in het cluster landbouw, industrie en bouw is de laagst genoteerde afname in vergelijking met alle andere sectoren. Zo nam de uitstoot bij energie- en waterbedrijven met ruim 20% af. De transportsector stootte 7% minder CO2 uit dan een jaar eerder. De voornaamste reden van de dalingen is – vooral in de transportsector – het coronavirus.

In de energiesector is de voornaamste reden dat energiebedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet, volgens het CBS. In de transportsector is het lam gelegde vliegverkeer – door de coronamaatregelen – de grootste drijfveer achter de daling. De luchtvaart was goed voor ruim 11% CO2-reductie.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Eén reactie

  • veldzicht

    WAt moet je nog geloven.Hoorde net over het nieuws dat de uitstoot uit het verkeer 5 x hoger als berekent,en bij wie hebben ze die uitstoot gemakshalve maar bij opgeteld?Ik ben bang toch wel voor een fors gedeelte bij de boeren waar het een groot leugen en bedrog.

Of registreer je om te kunnen reageren.