Home

Nieuws 9 reacties

Aerius niet geschikt voor vergunning

Het rekeninstrument Aerius is in zijn huidige vorm niet geschikt om als onderbouwing te dienen voor de afgifte van natuurvergunningen. Dat stelt het Adviescollege Meten en Berekenen (commissie-Hordijk) in een eindadvies aan landbouwminister Carola Schouten.

De commissie-Hordijk zegt dat de wetenschap hier niet kan bieden wat het beleid vraagt. De berekening van Aerius biedt op de gedetailleerde schaal een schijnzekerheid, aldus Hordijk, die de onzekerheid over de depositieberekeningen in Aerius ‘zeer groot’ noemt. ”Hier lopen wetenschap en beleid te sterk door elkaar: omdat het technisch gezien mogelijk is in groot detail te rekenen, wordt dit in het beleidsinstrument toegepast zonder een goede afweging of de berekening de werkelijkheid weergeeft en het bijdraagt aan de totale kwaliteit van de berekening.”

Tegelijk is het systeem wel geschikt om op minder detailniveau een betrouwbaar inzicht te geven in de bijdragen van verschillende sectoren aan de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden.

Lees verder onder foto

Voorzitter Leen Hordijk (links) en commissielid Jan Willem Erisman bij presentatie eindadvies. - Foto: Jan Braakman
Voorzitter Leen Hordijk (links) en commissielid Jan Willem Erisman bij presentatie eindadvies. - Foto: Jan Braakman

Invloed op kwetsbare natuur

Aerius is het rekeninstrument dat berekent hoe groot de stikstofinvloed van een bedrijf of activiteit is op kwetsbare natuur. Het systeem is zo ingericht dat per hectare natuurgebied kan worden bepaald of de stikstofuitstoot van een bedrijf leidt tot extra stikstofneerslag. Aerius was de basis onder het Programma Aanpak Stikstof. Op basis van de Aerius-calculator werd bepaald of een bedrijf kon volstaan met een melding, of dat het vergunningplichtig was voor de Natuurbeschermingswet.

Er moeten meer metingen worden gedaan om te controleren of de modellen ook goed werken

Aerius wordt nog steeds gebruikt als instrument om de effecten van de stikstofmaatregelen in te boeken in het stikstofregistratiesysteem.

De commissie-Hordijk voert 2 redenen aan waarom Aerius geen geschikt instrument is om daarop vergunningen te baseren. De overheid vraagt een gedetailleerd en precies effect per vergunning. Dat is niet in balans met de mate van wetenschappelijke onzekerheid in de berekening van het stikstofeffect op een klein oppervlak (van 1 hectare). Daar komt nog bij dat verschillende sectoren verschillend worden behandeld door gebruikmaking van verschillende modellen. Bovendien wordt voor verkeer een afkapgrens van 5 kilometer gebruikt – dat betekent dat het model ervan uitgaat dat er geen stikstofeffect van verkeer is op grotere afstand dan 5 kilometer. Voor stallen geldt zo’n afkapgrens niet.

Metingen in natuurgebieden

Het adviescollege stelt voor om Aerius zo aan te passen dat het niet langer per hectare berekeningen doorvoert, maar per kwetsbaar gebied. Bovendien moet er geen verschil zijn in de berekening voor verkeer en landbouw.

De aanbevelingen van Hordijk zijn geen redenen het rekensysteem overboord te zetten

De commissie-Hordijk constateert dat de gebruikte modellen geschikt zijn om het beleid te onderbouwen en dat de modellen niet kunnen worden vervangen door metingen. Maar er moeten wel meer metingen worden gedaan om te controleren of de modellen ook goed werken. Zo moet er volgens Hordijk in landbouwgebieden meer en gedetailleerder worden gemeten, maar ook van de stikstofconcentraties en stikstofneerslag in natuurgebieden.

Tegelijk zouden verschillende modellen moeten worden gebruikt om die gezamenlijk tot een betere berekening te komen. Ook satellietmetingen moeten worden ingezet om de uitkomsten van de modellen te verbeteren.

Best beschikbare systeem

Landbouwminister Schouten zegt in een eerste reactie dat ze de aanbevelingen van Hordijk serieus neemt. Op dit moment is Aerius echter het best beschikbare systeem. De aanbevelingen van Hordijk zijn geen redenen het rekensysteem overboord te zetten. De minister gaat in overleg met het RIVM en de mede-overheden om te zien wat er kan verbeteren. Ondertussen wordt al gewerkt aan de uitbreiding van het meetnetwerk.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • Kelholt

  "Miljoenen kostende Aerius tool niet geschikt om stikstof depositie te berekenen."
  Er wordt nu een tool ontwikkeld die kan berekenen hoeveel Euro (€) depositie er op de bankrekeningen van ontwikkelaars en adviseurs is beland.

 • René de jong

  "Op dit moment is Aerius echter het best beschikbare systeem. De aanbevelingen van Hordijk zijn geen redenen het rekensysteem overboord te zetten. " aldus Schouten....

  De apparatuur voor snelheidsmeting voldoet niet, we gaan voorlopig wel door met boetes uitdelen.
  Het forensisch instituut heeft geen juist DNA apparatuur, we gaan in de rechtbank wel door met veroordelen.

  Europees verplichte en toegepaste beoordeling van de natuur voldoet wél en toon aan dat gebieden met berekende schade in prima/uitmuntende staat verkeren.
  SDF Standaard Data Formulier

 • René de jong

  Het ging commissie Hordijk wsl te ver om óók het vliegverkeer aan te pakken.
  Deze 1.000 ft formule blíjft nog even "in de lucht"

 • kuiken007

  ga er maar van uit dat de commissie de opdracht heeft gekregen om het voor de boer niet beter te maken, de stikstof die nu van de auto,s verder dan 5 km. moet worden meegerekend die de boer gewoon extra gaat inleveren!!!
  ik zie die erisman erbij staan dat is gewoon een activist verwacht daar maar geen medewerking van.

 • john***

  Zal het misschien nog gaan betekenen dat de overheid voor heel projecten van de afgelopen jaren alsnog stikstof moet gaan regelen?

  Ik zie een deltaplan stikstof ontstaan. Waarbij alle veehouderij binnen 3 km rondom een n2000 gebied uitgekocht gaat worden en er een strook komt van 5 km rondom deze gebieden waar alleen nog maar mest uitgereden mag worden zonder emissie.

  Dat betekent dat meststromen anders moeten gaan lopen. En dat dat ook mogelijk moet worden.

 • nvanrooij1

  Dat de commissie er nu pas achter komt over de 5 km van het verkeer. Ik heb die opmerking hier al vaker gemaakt.
  Het RIVM publiceert steeds dat van NOX ca 90% naar het buitenland gaat . Hoe ze dat kunnen bepalen als aerius afgetopt wordt is voor mij een raadsel en wellicht voor hun ook.
  De aftopping op 5 km is voor de vergunningverlening wel gunstig geweest. Verkeersprojecten hadden op die manier theoretisch weinig effect op de natuur maar in werkelijkheid wel.
  Het is wel opvallend dat de laatste tijd steeds meer zaken opschuiven ( toch een gevolg van de Mesdagactiviteiten) . Het Mesdagonderzoek naar de werkelijke deposities zal nog wel meer opleveren.
  Wordt vervolgd.

 • anton1937

  Dat het Aerius meetsysteem niet deugde was al lang duidelijk. Dat er op hoogte in de lucht slecht gemeten werd was bekend. De huidige radar meting deugd niet wat tot gevolg heeft dat de uitstoot van NOX uit het vliegverkeer veel te laag wordt vastgesteld. N van Rooij boeren uitkopen tot 5 km heeft geen effect omdat de neerslag van ofwel de depositie uitkopen wel tot 500 meter van Natura 2000 gebieden,heeft wel effect Rondom de Natura 2000 gebieden(500 meter breed) vlinderbloemigen planten telen die N uit de lucht halen is wel zinvol. Als de boeren met subsidie erwten,bonen, etc kunnen telen is dat winst voor de boeren.

 • nvanrooij1

  @anton1937
  Ik heb het helemaal niet gehad over boeren uitkopen tot 5 km.
  Ik heb het alleen maar gehad over de cijfers en de vergunningverlening in dit land.

 • Henk.visscher

  Vakorganisatie,s is het nu mogelijk om juristen in te schakelen, om vergunningen alsnog verleend te krijgen?

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.