Home

Nieuws 13 reacties

Advies: schaf vaste plek boer in bestuur waterschap af

Geborgde zetel, waarmee boer vaste plek krijgt in waterschapsbestuur, kan worden afgeschaft.

De geborgde zetels in de waterschappen, waardoor boeren, bedrijven en natuurbeheerders een vaste plek in het waterschapsbestuur hebben, kunnen worden afgeschaft. Dat stelt de Adviescommissie Geborgde zetels. De commissie ziet dat, ook zonder de geborgde zetels, de (gekozen) leden van het waterschapsbestuur rekening houden met de belangen van boeren, bedrijven en natuur.

Per waterschap zijn er 7 tot 9 zetels gereserveerd, de overige waterschapsbestuurders worden gekozen via 4-jaarlijkse verkiezingen. De discussie rondom de geborgde zetels steekt vaker de kop op. Ook in 2009 en in 2015 heeft een speciale commissie zich gebogen over het lot van de geborgde zetels.

Lees verder onder de tweet.

Wie betaalt mag mede bepalen

De geborgde zetels zijn ingesteld om uitwerking te geven aan de trits belang , betaling en zeggenschap. In principe zou het zo moeten zijn, is eerder besloten, dat degenen die het meeste belang hebben bij goed waterbeheer, daar ook het meest voor betalen. En wie betaalt, mag dus ook mede bepalen. Dit is dus in 2007 vertaald in het instellen van de geborgde zetels. Het deel ‘betaling’ gaat tegenwoordig niet meer op, schrijft de commissie. De categorie Ongebouwd, waar boeren onder vallen, betaalde in 1995 34% van de watersysteemheffing, in 2018 is dit 11%.

Politieke partijen

De commissie kan niet voor alle 3 de categorieën voldoende onderbouwen wat precies het belang is om de geborgde zetels toe te kennen. In het geval van agrarisch ondernemers en natuurbeheerders onderschrijft de commissie het belang van de vaste plek in het bestuur, maar voor bedrijven kan de commissie het belang niet goed onderbouwen. Daarbij ziet de adviescommissie dat ook andere bestuursleden rekening houden met de gevolgen voor boeren of natuur, ook als ze namens een politieke partij zitting nemen in het waterschap.

De Unie van Waterschappen gaat met haar leden, de waterschappen dus, in gesprek over het advies.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Het begin van het einde en dat is nu net de bedoeling. Waterschap wordt politiek.

 • ghsmale

  Ik had een ander advies gegeven.

 • Vhouder

  zonder boeren wordt het beslissen op emotie draait uit op ramp

 • WJHDKremer

  "Advies: schaf vaste plek boer in bestuur waterschap af" Fout in titel: volgens mij bedoelen ze "Advies: schaf boer af". Zijn ze hard mee bezit in dit land.

 • mts van oosten

  dit kan natuurlijk niet ,zijn we helemaal overgeleverd,ik geloof ook niet dat die percentages kloppen,dit word gebruikt om dit er door te drukken

 • 8911077012

  de wereld draait door helaas
  maar trek je

 • Alco

  Die éne wordt dus nog als "lastig" beschouwd.

 • Aerts

  Prima. die betaald bepaald.
  Er wordt alleen maar rekening gehouden met natura 2000 etc binnen de waterschappen.
  Waterschapslasten voor natuur gaan voor akkerland gelden en voor akkerland gaan voor natuur gelden.

 • string

  Schaf eerst het corrupte partijkartel maar af. De chaos wordt steeds groter. Een beetje veel mentale gezondheid en een realistische kijk op de werkelijkheid heeft dit land nodig. Elke organisatie kan wel een boer of gelijk gestemde gebruiken.

 • farmerbn

  Vroeger betaalden de boeren bijna alles bij het waterschap en hadden daardoor de meeste zeggenschap. Prima. Om dat te doorbreken heeft de politiek de waterschappen veel meer taken gegeven en de burgerij meer laten betalen. Hierdoor is het aandeel landbouw mooi gezakt en moet de zeggenschap ook verkleind worden . Slim gedaan door politiek.

 • Gradje 1966

  Dit % komt omdat de natuur niks betaald en onder ongebouwd valt

 • Bloemestein

  Daar zijn we mooi mee in de aap gelogeerd. Nog niet zo lang geleden zo'n politieke "bestuurder" gesproken, geen gebiedskennis geen kennis van zaken, maar wel een ander stuk onbenul napraten. Ook denken medewerkers dat ze het water tegen de hoogte op kunnen laten stromen.

 • melkveehouder .

  Jammer dat Lydia niet alles uit de rapportage citeert c.q. cruciale informatie weglaat. De bijdrage van de natuurterreinen vergeet ze terwijl dit in één adem wordt genoemd. Hierbij het volledige citaat uit het rapport:

  "5.2. Belang, betaling, zeggenschap
  Van oudsher is een leidend principe bij de waterschappen de trits “belang-betaling-zeggenschap”. Wie een groter belang heeft, betaalt een groter deel van de kosten. Tegelijkertijd geldt dat wie een groter belang heeft meer zeggenschap krijgt. Met de introductie van de categorie Ingezetenen is er in de betaling een belangrijke wijziging ontstaan. Een toenemend deel van de binnenkomende gelden via de watersysteemheffing wordt door deze categorie opgebracht. Het aandeel van de ingezetenen via de ingezetenenheffing nam toe van 26% in 1995 tot 41% in 2018. Daarnaast betalen zij ook als huiseigenaar nog een aanzienlijk deel van de watersysteemheffing. Het aandeel van de categorie Ongebouwd nam in diezelfde periode af: van 34% in 1995 naar 11% in 2018. De categorie Natuurterreinen droeg in 2018 met 0,2% een zeer klein deel van de kosten van het watersysteembeheer."

  Natuurterreinen dragen slechts voor 0,2 % bij aan de kosten van het watersysteem terwijl het hele watersysteem en beheer op natuur wordt toegespitst. Dáárom wil men van de geborgde zetels af!

  En dan durft Natuurmonumenten ook nog hardop te roepen dat ‘boeren hun water stelen'! Van zulk soort partners moet je het als boer bij RFC hebben!

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.