Home

Nieuws 14 reacties

Advies: een stoffenbalans in plaats van rechten

Als het aan het Adviescollege Stikstofproblematiek ligt kan veel regelgeving voor de landbouw worden vervangen en vereenvoudigd. Er moeten een afrekenbare stoffenbalans komen, die in de loop der tijd bestaande rechtensystemen kan vervangen.

“De regellast naar de Nederlandse agrarische sector toe is heel dik. Wij stellen een drastische vereenvoudiging voor”, zei Johan Remkes, voorzitter van het adviescollege, maandag na de presentatie van het advies ‘Niet alles kan overal’.

De kern is de afrekenbare stoffenbalans

Belangrijke kern van de nieuwe regelgeving moet de afrekenbare stoffenbalans zijn, die voor alle landbouwbedrijven gaat gelden. Als die stoffenbalans werkt, kan die in de plaats komen van alle rechtensystemen (dierrechten, fosfaatrechten, varkensrechten, pluimveerechten). Bovendien kan de balans ook in de plaats komen van een deel van de middelvoorschriften. Met die afrekenbare stoffenbalans moet de mineralenstroom van en naar landbouwbedrijven in evenwicht worden gebracht. Doel is onder andere het kunstmestgebruik te verminderen.

Inzet van innovatieve technieken

Remkes zegt dat er innovatieve technieken moeten worden ingezet om de aanvoer van mineralen (voer, dierlijke mest, kunstmest) en de afvoer (melk, vlees, graan, mais en andere gewassen en circulaire grondstoffen) te meten. Op het verschil in aanvoer en afvoer moet worden gestuurd, onder andere door financiële prikkels en sancties.

In de afrekenbare stoffenbalans wordt niet alleen naar stikstof gekeken, maar ook naar andere stoffen als nitraat, nitriet, fosfaat, fijn stof, geur, methaan en lachgas.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • Thijs

  Minas? Geweldig idee. Dat men dat niet eerder bedacht heeft, oh wacht...

 • Zuperboer

  Ik doe mee aan de naamgevingswedstrijd van Carola: MINeralen Aangifte Systeem. De humor rond dit dossier wordt steeds groter. t Is net een freak-show. Ergens in 2005 (late prehistorie der EU) is t door de landbouw mede opgetuigde systeem afgeschoten en een stille dood gestorven. En nu vindt de commissie Remkes t wiel opnieuw uit. Je moet maar durven. Gelukkig hebben we de foto's nog en waarschijnlijk vanavond een koningsmaal op kosten van de staat met een vermogen aan champagne en whisky. Ach we leven nu eenmaal in een tijd van WEELDE...............De kleren van Keizerin Carola worden mooier en mooier.

 • Stuur die Remkes aub met pensioen,,het word steeds gekker met die vent. Zit er dan niemand die zegt,laten we dit maar niet publiceren..??

 • diekmann

  Einde fosfaat en dierrechten.

 • agratax(1)

  Dit zal wel een boekhoudkundige afrekening worden, waarbij de getallen vooral afvoer worden gevormd door standaard waarden en voor de invoer de aangevoerde (gekochte) mineralen. Hier is weer ruimte voor polderen en discussie waarbij uiteindelijk de landbouw het loodje legt. Er zijn al velen voor gegaan, die de normen niet konden halen, omdat die door bureaucraten achter hun bureau waren opgesteld zonder rekening van weersinvloeden en andere obstakels.

 • Maas1

  Om Minas nieuw leven in te blazen is zo gek nog niet.Het hele dier en rechten stelsel hangt als een molensteen om de nek van de jongere generaties. Hoe je als boer ook nog het verzorgingshuis kunt sponseren, zo dus met een rechten stelsel.Als je gestopt bent als boer moet het ook een keer klaar zijn.Je kunt niet investeren in milieu en ook nog eens in een dier rechtenstelsel. Het is het een of het ander je kunt je € maar een keer uitgeven,beide is onhaalbaar en onbetaalbaar.

 • peters

  Ik geloof er nog niets van dat de rechten weer de prullenbak in gaan. Blijven gewoon bestaan naast nieuwe wetgeving. Let maar op.

 • Maas1

  @Peters.. dan is het in Nederland uit boeren en niet meer door boeren, dan is het hier klaar.

 • Hoogeind

  Met verbazing lees ik hierboven dat de "kamergeleerden" teruggrijpen naar een reeds eerder mislukt systeem (regulerende mineralenboekhouding) dat onder Mares (Landbouwschap) en Bukman (LNV) in 1993 werd vastgelegd in het zogenaamde Mestakkoord.

  Ondergetekende heeft destijds voor VROM een analyse gemaakt van de controleerbaarheid en van de risico's van creatief boekhouden en grenseffecten in de handel van veevoeders en kunstmest. Enkele maanden later mocht ik hetzelfde betoog houden voor de vergadering van Cebeco cooperatie directeuren. Deze vergadering werd er een van verwarring, verbijstering en ongeloof toen duidelijk werd welke (commerciele) effecten een dergelijk systeem heeft voor de veevoer- en meststoffenbusiness. Voor ACM (voorloper van het huidige Agrifirm) was dit totaal onverteerbaar. Ik schat in dat handige veehouders (of hun creatieve en ruimdenkende adviseurs) binnen de kortste keren 50% van de ammoniakemissie hebben weggeschreven.

  Minas was extra regelgeving, is nooit regulerend geweest maar wel een interessant verdienmodel voor boekhouders. Ik vrees dat geen enkele van de huidige regels en wetten door een dergelijk systeem ondervangen kan worden. M.a.w. de administratieve last voor de veehouder zal alleen maar toenemen.

  Voor nadere tips en waarschuwing: 06 30063673

 • Hoogeind

  Met verbazing lees ik hierboven dat de "kamergeleerden" teruggrijpen naar een reeds eerder mislukt systeem (regulerende mineralenboekhouding) dat onder Mares (Landbouwschap) en Bukman (LNV) in 1993 werd vastgelegd in het zogenaamde Mestakkoord.

  Ondergetekende heeft destijds voor VROM een analyse gemaakt van de controleerbaarheid en van de risico's van creatief boekhouden en grenseffecten in de handel van veevoeders en kunstmest. Enkele maanden later mocht ik hetzelfde betoog houden voor de vergadering van Cebeco cooperatie directeuren. Deze vergadering werd er een van verwarring, verbijstering en ongeloof toen duidelijk werd welke (commerciele) effecten een dergelijk systeem heeft voor de veevoer- en meststoffenbusiness. Voor ACM (voorloper van het huidige Agrifirm) was dit totaal onverteerbaar. Ik schat in dat handige veehouders (of hun creatieve en ruimdenkende adviseurs) binnen de kortste keren 50% van de ammoniakemissie hebben weggeschreven.

  Minas was extra regelgeving, is nooit regulerend geweest maar wel een interessant verdienmodel voor boekhouders. Ik vrees dat geen enkele van de huidige regels en wetten door een dergelijk systeem ondervangen kan worden. M.a.w. de administratieve last voor de veehouder zal alleen maar toenemen.

  Voor nadere tips en waarschuwing: 06 30063673

 • Maas1

  @ Hoogeind in welk belang u schrijft dat zult u beter weten dan ik, maar het zou dan toch in dit geval beter zijn u te richten tot het :
  Adviescollege Stikstofproblematiek.

 • Maas1

  @Hoogeind..hierbij wat tekst uit het rapport: Niet alles kan overal.


  Waarom zou de Afrekenbare StoffenBalans wel werken terwijl destijds Minas is opgeheven?
  Daar zijn diverse redenen voor:
  • Er is inmiddels een breed draagvlak voor deze systematiek dat goed ondernemerschap beloont en duidelijk
  een doelvoorschrift is (en geen middelvoorschrift).
  • Anders dan ten tijde van Minas is er naast de Afrekenbare StoffenBalans een stelsel van gebruiksnormen.
  • Momenteel zijn er veel betere meettechnieken dan destijds, waardoor fraude veel beter tegengegaan kan
  worden.
  • Als de boer zijn extra behaalde reductie wil verzilveren, ligt de bewijslast bij de boer waardoor controle
  veel eenvoudiger is.
  • Er waren destijds geen prohibitieve heffingen, waardoor er weinig prikkels waren om de norm te halen, en
  er was geen positieve (financiële) prikkel voor goed presteren.
  • De forfaitaire vrijstellingen waren te hoog.
  • Destijds had het systeem alleen betrekking op bedrijfsniveau, waardoor men kon salderen met grond
  elders. Daardoor verminderde de emissie plaatselijk onvoldoende.
  • Het systeem was destijds alleen voor grondgebonden bedrijven.
  • Het systeem is nu veel robuuster omdat bij niet behalen van de norm ook via de vergunning of door het
  opleggen van dwingende maatregelen op grond van de Wet natuurbescherming (en in de toekomst de omgevingswet kan worden gestuurd.

 • farmerbn

  Het doel is minder minder en dat kan de overheid niet bereiken met een nieuw soort minas. Daarom wil de overheid dat niet.

 • Maas1

  @farmerbn de vermindering van het aantal dieren zou niet het doel op zich zijn, het lost bovendien ook niet het ( juridisch)probleem op, in tegen deel zelfs. Het Stoffenbalans beoogt wel de vermindering van emissie, en daar is het om te doen. En dat wordt dan wel verstaan onder minder minder.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.