Home

Nieuws

€ 100 miljoen extra voor aanpak problemen door droogte

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maakt € 100 miljoen extra vrij voor de aanpak van droogteproblemen.

Dit geld komt uit het Deltafonds, een pot die bedoeld is om in te zetten tot 2027, in de zogenaamde tweede fase van het Deltaprogramma Zoetwater.

Vasthouden van water en tegengaan verzilting

Het geld is bedoeld voor projecten voor het vasthouden van water, tegengaan van verzilting of het ontwikkelen van nieuwe zoute of natte teelten. Ook andere projecten die te maken hebben met klimaatadaptatie kunnen deels worden betaald uit het Deltafonds. Regionale overheden zoals waterschappen en provincies moeten ook bijdragen aan droogte-aanpassingen.

In de eerste fase van het Deltaprogramma Zoetwater zijn sinds 2015 maatregelen genomen tegen de droogte. Momenteel wordt € 400 miljoen ingezet om water vast te houden, zuiniger zijn met water en water slimmer verdelen.

Lees verder onder de tweet

Beter voorbereid op droogte

De minister ziet dat ondernemers en overheden beter zijn voorbereid op droogte dan twee jaar geleden. Al vroeg in het jaar zijn er maatregelen getroffen om het water vast te houden. Deze maatregelen werken vooral op de korte termijn, in perioden van droogte, zoals nu voor het derde jaar op rij realiteit is.

Aanpassen aan gevolgen klimaatverandering

Voor de lange termijn vindt Van Nieuwenhuizen dat Nederland zich moet aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering met langere perioden van droogte, een lage waterstand in de rivieren en de toenemende kans op hevige buien en wateroverlast. Boeren, burgers en overheden zullen hiermee aan de slag moeten, hoewel de minister ook inziet dat niet alle droogte- of waterschade te voorkomen is.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.